Leder

Slipp Oslo fri

Tirsdag var det nøyaktig tre måneder siden Oslo stengte ned. Det var ingen grunn til å feire.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det tærer på å leve i en stengt by. Mange sliter psykisk.

Hver dag oppretter lokalbefolkningen spleiseaksjoner for å redde lokale restauranter. Kompensasjonsordningene til næringslivet treffer dårlig for de små aktørene som er så viktige for byens egenart. Kampen bistro, et samlingspunkt i sin bydel, fikk for eksempel dekket 11 prosent av sine totale utgifter før jul.

Les også: Raymond Johansen: – Oslo er i ferd med å nærme seg et bristepunkt

Deler av næringslivet er i ferd med å utraderes.

Rødt nivå på skolene, nedstengning av breddeidretten, pålegg om hjemmekontor. Byens befolkning sliter under trykket fra tiltakene. Lyset i enden av tunnelen som skulle være vaksinen er blitt enda en frustrasjon: Oslo er nede på 197. plass av norske kommuner når det gjelder vaksinegrad.

Regjeringen har besluttet at de såkalte Ring 1-tiltakene, det strengeste tiltaksnivået, skal videreføres i Oslo. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) svarte med å kreve at Oslo må få mer kontroll over tiltakene i byen.

Det støtter vi ham i.

Les også: Han frykter Oslo ikke vil være rustet til å møte «psykisk tsunami» etter pandemien

«Oslo-folk betaler en høy pris for pandemien», sa byrådslederen denne uka. Smitten har gått ned, men vi som bor her må leve strengt begrensede liv også framover. Mer tillit til lokale myndigheter vil gi større mulighet til detaljstyring. Slik kan vi kanskje få til en styrt og forsiktig åpning av deler av byen. Det er mange virkeligheter i Oslo.

Muligheten til å vurdere situasjonen lokalt, på bydelsnivå, vil være til stor hjelp.

Oslo Høyres leder Heidi Nordby Lunde svarte slik på Johansens ønske om mer lokalt selvstyre: «Tiltaksbyrden i Oslo blir tung når byrådet ikke gjør jobben sin». Det er en stygg påstand fra et regjeringsparti.

Les også: «Nå er konsensusen i ferd med å mutere, og den nye debatten er mer smittsom»

Vi er enige med Raymond Johansen i at vi ikke kan holde landets hovedstad stengt på grunn av en føre-var-holdning. Vi tar smittefaren på alvor og forstår at tiltak er helt nødvendige, men vi som bor i denne byen må også få leve. Høyre-politikere burde helst bruke kreftene sine på å lage kompensasjonsordninger som treffer, og sørge for at landet har en vaksinestrategi som fungerer.

Mer fra: Leder