Leder

Nav-skandalen vokser

Norge har feiltolket EØS-regelverket og dermed feilbehandlet Nav-saker helt siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Det slår EU-kommisjonen fast.

Marianne Evensen til sak om at det er 1 år siden NAV skandalen. NAVskandalen.
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Overvåkingsorganet ESA er av samme mening. Flertallet i utvalget som gransket Nav-skandalen, får dermed støtte for sitt syn på øverste hold i EU.

EU-kommisjonen og ESA legger til grunn at regelen om fri flyt av tjenester i EØS-avtalen dekker retten til å ta med ytelser som arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger på ferie i andre EØS-land.

Staten kan bare nekte det dersom et helt konkret behandlingsopplegg ikke kan følges i utlandet.

Les også: Trygdeskandalen: Marianne vet ikke om hun blir frikjent før hun dør

Hittil har den rådende oppfatningen i Nav og på regjeringshold vært at skandalen startet da EUs nye trygdeforordning ble en del av norsk lov i 2012.

Nav forsto ikke at loven var en presisering av at borgere i EØS-land hadde lov til å ta med seg sine trygdeytelser til andre EØS-land.

Den samme misforståelsen rådet i Sosial- og arbeidsdepartementet og i regjeringen for øvrig.

Det stanset ikke der. Stortinget, politiet, advokater, domstolene og mediene var like uvitende om EØS-retten. Fri flyt av tjenester er en av grunnpilarene i EU/EØS-samarbeidet. Det er en skandale av historiske dimensjoner at norske myndigheter ikke var bedre informert om borgernes rettigheter i det internasjonale samarbeidet Norge hadde vært medlem av siden 1994.

Hittil er 2400 personer blitt feilaktig tatt for trygdesvindel. Minst 80 dommer er avsagt på et feilaktig grunnlag. Svært mange er dømt til fengselsstraff.

Les også: AAP-kuttene: Aksjonslederen får stadig varsler om folk som ikke lenger orker å leve

Nå som EU/EØS har avsagt sin dom over Norge, må myndighetene grave videre bakover i tida for å se om det er flere personer som har fått en feilaktig avgjørelse.

La oss håpe at det ikke er det. 

Det er først i de senere åra at jakten på trygdesvindlere ble en viktig sak for Nav og regjeringen. Vi slår oss ikke til ro før alt er undersøkt.