Leder

Norge bør få plass

17. juni blir det avgjort om det blir Canada, Irland eller Norge som får en taburett i FNs sikkerhetsråd.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Disse tre landene kjemper om to «ledige» plasser. Det dreier seg om verdens mektigste møterom hvor Norge ikke har vært representert siden 2002.

Regjeringen har bred ryggdekning i Stortinget for ønsket om å sikte etter den viktige taburetten i FN-toppen. Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt, som er leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, stiller seg bak regjeringens ambisjon. Frps Christian Tybring-Gjedde vender selvsagt tommelen ned. Norge bør ikke framstå som verdens frelser.

Det er selvsagt plusser og minuser ved å være representert i FNs topporgan.

Les også: Ikke faglig grunnlag for bruk av munnbind, sier FHI. WHO mener flere bør bruke det

Norge får naturlig nok økt innflytelse i verden. Vi kan bidra til positiv utvikling på globalt nivå. Men norske politikere og diplomater kan også komme i skvis i saker der stormakter står på hver sin side. Det hører med til historien at de faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd har mulighet til å nedlegge veto, og da spiller det ingen rolle hva Norge mener. Donald Trump har gått til handelskrig mot Kina, og forholdet mellom USA og Iran er anspent.

Vi må heller ikke glemme Russlands folkerettslige annektering av Krim.

Norge har en stolt tradisjon i FN-sammenheng. Norge ble med fra starten, og Trygve Lie var verdensorganisasjonens første generalsekretær. Samtidig må vi ikke sette oss på vår høye hest. Vi må være såpass rause at vi ikke feller altfor mange tårer dersom Norge ikke får den «ledige» plassen.

Canada og Irland er også gode kandidater som kan fylle mye av den samme rollen som Norge.

Et lite land som Norge har alt å tjene på gode internasjonale spilleregler. De store og mektige landene klarer alltids å baute seg fram, mens land som Norge har mest å tape på at internasjonale organer som WHO og FN blir svekket.

I en situasjon der stormaktene barker sammen, vil det selvsagt være behagelig for Norge å sitte stille i båten. Men det vil være feigt å innta en slik defensiv posisjon. Derfor bør Norge ved jevne mellomrom forsøke å få plass i FNs sikkerhetsråd.

Mer fra: Leder