Leder

Stjernesjef

Landet har fått ny forsvarssjef i generalmajor Eirik Johan Kristoffersen. Det ser ut til å være et utmerket, fremtidsrettet valg, som har fått stor støtte.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Kristoffersen har en imponerende CV. På få år har han gått fra å lede Heimevernet til å innta rollen som øverste leder for det norske forsvaret. Ikke siden andre verdenskrig har landet hatt en forsvarssjef med kamperfaring. Nå får vi det. Det gir tyngde i militære miljøer.

I tillegg er han relativt ung med sine 51 år, har bakgrunn som spesialsoldat og innehaver av Norges høyeste militære utmerkelse. Kristoffersen har brukt sin stemme i den fagmilitære debatten og har vilje til å påvirke. Han er en naturlig lederfigur.

Timingen for annonseringen er god for regjeringen. At Kristoffersen er en hærmann, understreker også regjeringens vilje til å satse mer på landforsvaret av Norge. Før sommeren skal Stortinget ta stilling til den nye langtidsplanen for Forsvaret.

Kristoffersen kommer inn på scenen på et tidspunkt der det er stor bevegelse i forsvarsdebatten og der Forsvarets posisjon i storsamfunnet er styrket.

Det er nå bred politisk enighet om å styrke Forsvaret. Samarbeidet om NATO er i beste fall under press og forholdet til Russland er dårligere enn på tiår. Det er politisk akseptert at Norge trenger en bedre selvstendig forsvarsevne i tilfelle konflikt.

Likevel er ikke regjeringens forslag til Stortinget det avtroppende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen håpet på. I fjor la han fram fire ulike alternativer til regjeringen i sitt fagmilitære råd. Han ba om 25 milliarder mer i 2028 enn det han har nå. Bruun-Hanssen fikk 16,5 milliarder, men ikke så mange soldater som han hadde bedt om.

Kristoffersen har stor tro på flere soldater. Han kommer for seint til å påvirke denne langtidsplanen, men han er likevel et signal om retning og i angrepsposisjon: Nye forsvarsbudjett skal vedtas hver høst. Og om fire år skal han legge fram sitt eget fagmilitære råd.

Mer fra: Leder