Leder

Pendelen svinger i skolen

Mer lek, praksis og kreativitet er et sunt signal om en ny retning.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) la i går fram nye læreplaner, som skal definere det pedagogiske innholdet i den norske skolen.

Det har gått 13 år siden sist. I mellomtida har det skjedd nesten utrolig mye med verden og teknologien som omgir oss. Det var på tide med Fagfornyelsen, som reformen er kalt.

Det såkalte Kunnskapsløftet fra 2006 ble utformet og vedtatt under Høyres skolestatsråd Kristin Clemets regime. Etter svake resultater i blant annet PISA-undersøkelser ble det gjort en skarp dreining mot en skole der det ble lagt mer vekt på måling og resultater, på grunnleggende ferdigheter, disiplin og en jungel av kompetansemål. Siden har skolen vært et ideologisk slagfelt.

Reformen fra 2006 ble forberedt av Kvalitetsutvalget under ledelse av Oslos svært omstridte skoledirektør Astrid Søgnen. Vi skal ikke ta stilling til intensjonene her, og kanskje var det også rett medisin, men Kunnskapsløftet var starten på en betent og svært politisert periode for norsk skole.

De planene Sanner skisserte i går, med mer lek, praksis og kreativitet, er et sunt signal om en ny retning.

Vi tror det er bra for skolen at man enes om mer fellespolitisk tankegods. Høringsrundene har vært brede og gode. Det inngir tillit.

Pendelen svinger nå bort fra de mange kompetansemålene som gjaldt for hvert eneste fag. I KRLE-faget er 129 mål for hva elevene skal lære, redusert til 41. I samfunnsfag er 103 mål blitt til 62. I norsk er 161 mål erstattet med 95.

Kvantitet byttes ut med kvalitet. Dette er klokt for både lærer og elev. Færre mål og riktigere prioritering skal gi mer tid til faglig fordypning.

Fagfornyelsen har overordna og tverrfaglige mål om demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, og folkehelse og livsmestring. Og det er presisert at det skal legges vekt på kritisk tenkning og kildekritikk.

Dette er riktig marsjordre for skolen og virker å være godt tilpasset våre moderne utfordringer. Vi håper og tror at det nå blir mer arbeidsro for norske lærere og elever. Uten roller i et ideologisk laboratorium.

Mer fra: Leder