Kongens ja

Kongens nyttårstale inspirerer alle som er engasjert i frivillig arbeid

Kongens nyttårstale hadde stort fokus på frivillighetens betydning for Norge og oss alle. Det han omtalte som den gode kraften, som bor i hvert eneste menneske, knyttet han til tradisjonen med frivillig arbeid. Et praktisk utslag av dette er dugnadsånden, som har skapt mye av det verdi-fundamentet vi støtter oss på i dag, når vi gir gratis av vår tid gjennom engasjement og uegennyttig arbeid.

 Vi er heldige, Norge er et gjennomorganisert land med et stort organisasjonsmangfold. Mange er interesseorganisasjoner, noen verdiorienterte, andre verdinøytrale. Mange er basert på frivilliges innsats, noen har ansatte på lønn. De fleste er innrettet på å hjelpe andre og bidrar til å skape sosiale nettverk, inkludering, levende lokalsamfunn og en opplevelse å være del av noe større enn seg selv.  Ofte er det en blanding av disse perspektivene og engasjementsformene som utgjør drivkraften.

 Idrettsbevegelsen og friluftsorganisasjonene er eksempler på organisasjoner hvor det er ansatt noen, men hvor hovedtyngden av innsats og engasjement ligger hos de frivillige. Uten disse ville for eksempel ikke barn og ungdom oppøve motoriske ferdigheter med store eller små baller og alle aldergrupper nyte gleden av oppmerkende stier og gjestehytter overalt i den vakre naturen vår.

 Norsk Friluftsliv er paraplyorganisasjonen for 16 friluftsorganisasjoner. Fra store og kjente, som Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Røde Kors, til mindre store og kanskje ikke like kjente, som Norges Turmarsjforbund, Kristen Idrettskontakt og Norsk Kennel Klub. Felles for alle er at de er basert hovedsakelig på frivillig innsats i lokallag rundt om i det ganske land.

 Hos Forbundet Kysten, 4H, KFUK-KFUM speidere og Norges speiderforbund får dagens skjermgenerasjon av barn og unge hver kveld uvurderlig kunnskap om nyttige, norske tradisjoner og hvordan greie seg i og respektere naturen. Skiforeningen holder løypenettet i Oslo-marka ved like hver vinterdag, til glede for liten og stor.

 Bindeleddet til den organiserte idretten skjer i andre av våre medlemsorganisasjoner. De som liker det våte element, kan melde seg på tøffe kurs og konkurranser hos Norsk Seilforbund og Norges Padleforbund. Stadig flere får sans for sykling og klatring i vegg, ute eller inne. Da finner de tilbud via Syklistenes landsforening og Norsk Klatreforbund. Og de som er redd for å gå seg bort i skogen vil få hjelp på veien hos Norsk Orienteringsforbund eller av turskilt satt opp av tusenvis av frivillige.

 Terskelen for å utøve friluftsliv er langt lavere og treffer langt flere aldersgrupper enn andre aktivitetstiltak. Derfor er tilbudene fra friluftsorganisasjonene særlig godt egnet til å få flere til å bevege seg minst 30 min daglig, som Helsedirektoratet anbefaler. Alle finner en aktivitet eller flere som passer for seg, enten det er rolig turmarsj eller «buldring» i klatrevegger.

 Til sammen nærmer medlemstallet i Norsk Friluftslivs organisasjoner seg 1 million, og antallet dedikerte frivillige dugnadsarbeidere er rundt 100 000. Dette utgjør med andre ord en stor hær av frivillige folkehelsearbeidere.  Forskning viser at 1 krone investert i frivilligheten gir 4 kroner tilbake til samfunnet.

 2018 er friluftslivets frivillighetsår. Kongens ja til norsk frivillighet gir derfor oss som jobber i og med den norske friluftstradisjonen stor oppmuntring til å engasjere flere til frivillig arbeid. Sammen vil vi møte utfordringer knyttet til stillesitting, livsstilsykdommer og ensomhet. Samtidig ivaretas viktige sider ved norsk kulturarv og forståelse for bruk og vern av naturen på samfunns- og individnivå.