Kommentar

Nordisk noir i byggebransjen

Vil vi unngå de beryktede «svenske tilstandene» og samtidig slå et slag for gutta, må det et krafttak til mot arbeidslivskriminaliteten i byggebransjen.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Håndverkeren Sergiu Tincaburov fra Litauen fikk knapt lønn for tre måneder med iherdig jobbing i Norge. Arbeidsgiver stjal regelrett lønna hans. Dette skjer ofte med arbeidere i sårbare situasjoner. Likevel blir nesten ingen arbeidsgivere dømt for lønnstyveri.

Arbeidslivskriminaliteten i byggebransjen blir grovere. Arbeidstilværelsen stadig farligere. Seks personer ble drept på jobb for bygg- og anleggsbransjen i 2023. Tre mennesker mistet i tillegg livet i ulykker tilknyttet bygg og anlegg.

Tirsdag denne uka kom årsmeldingen til Fair Play Bygg Oslo og omegn. Fair Play er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden innen byggebransjen, og finansieres av frivillige bevilgninger.

I løpet av 2023 er det kommet inn 247 varsler om a-krim og kritikkverdige forhold i byggebransjen i Oslo.

De er verdifulle, justisløse menn.

Onsdag hadde Fair Play årskonferanse i Oslo hvor de gikk gjennom rapporten. Den forteller om hvitvasking, lønnstyveri, grovt bedrageri, vold, trusler, svindel og ID-tyveri. Om trusselaktører som samarbeider med sterke russiske interesser, om aktører innen eiendom som grovt utnytter arbeidstakere, og om ansatte som er hentet til Norge for fiske, men er satt i arbeid med renhold eller anlegg under elendige forhold, blant annet.

Arbeidere fra Moldova har måttet plukke sopp i skogen for å ikke sulte i hjel mens de har jobbet. Arbeidere fra Latvia har blitt kastet ut av arbeidsbilen med makt midt i ingenstedsland, og frarøvet lønn. I Norge.

Overgrepene fra kriminelle aktører skjer stadig oftere. Ofrene er stort sett mannlige arbeidere i svært sårbare situasjoner. De er verdifulle, justisløse menn.

Les også: Det ser ut som om vi endelig kan snakke om likestilling for gutta og ikke bare jenters muligheter

A-krimjeger i Fair Play, Lars Mamen, mener vi ser en form for moderne slaveri. Kriminelle aktører driver med bedrageri og konkurskriminalitet, og bruker byggebransjen til å hente ut stor profitt. Ifølge Mamen ble arbeiderne så grovt utnyttet at han anser det som tvangsarbeid. Han forteller også om trusler og vold, og rekruttering av sårbare mennesker – som flyktninger, eller arbeidere fra fattige land i EU. Disse blir «fanget» av en arbeidsgiver, ved at arbeidsgiver også er husvert: Mister de jobben, blir de også bostedsløse.

Prosjektleder Lars Mamen i Fair Play Bygg.

Kripos roper varsku. De mener de organiserte kriminelle nettverkene bruker byggebransjen til å skape en legal fasade for aktivitetene sine.

De kriminelle nettverkene opererer ikke bare i byggebransjen. Årsmeldingen til Fair Play Bygg forteller også om kriminelle aktører som driver med utleieboliger og asylmottak. Økokrim har også varslet om at organisert kriminalitet spiser seg inn i næringslivet.

Økokrim kaller tilstanden for «en hån». Under Fagforbundets Svart økonomikonferanse tidligere i år sa Økokrim-sjef Pål Lønseth til Fagbladet at myndighetene må kunne eskalere om ikke inngripende tiltak virker.

Ifølge Fagbladet vil Økokrim lovfeste at politiet får bistandsplikt når Arbeidstilsynet har behov for støtte, og sørge for mer effektivitet.

Den økende arbeidslivskriminaliteten truer hele den nordiske modellen.

Det er blitt opprettet åtte a-krimsenter på landsbasis: i Bodø, Alta, Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Tønsberg. Det er også tre a-krimsamarbeid i Møre og Romsdal, Innlandet og Romerike, Follo og Østfold. A-krim-sentrene er et tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, politiet, Arbeidstilsynet og NAV. Sentrene jobber med å forebygge, avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet, som brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.

Det enorme detektivarbeidet A-krimsentrene gjør for å avdekke alvorlig kriminalitet, er helt uvurderlig. Den økende arbeidslivskriminaliteten truer hele den nordiske modellen. Den river ned tillitssamfunnet. Det burde være åpenbart at det må betraktelig økning i bevilgninger til a-krimsentrene fremover.

Les også: Årets lønnsoppgjør er et av de viktigste noensinne

I anbudsrunder fra det offentlige må det sikres at selskaper som får tildelt anbud har datterselskaper eller samarbeidspartnere med tariffavtaler. Det er jo ikke solidaritet, om det ikke er solidaritet i alle leddene i en byggeprosess.

Storstreiken i mellomoppgjøret førte til svært mange nye medlemmer i flere av LO-forbundene. LO passerte 1 million medlemmer i 2023. Men fortsatt har mange sårbare bransjer svært lav organisasjonsgrad. Som enkelte deler av byggebransjen, hotell- og restaurant, handel og kontor. Hva kan LO gjøre for å rekruttere flere, og skolere?

Hvor mye lærer elevene om historien til den norske modellen og fagbevegelsens betydning? Drøfter de trepartssamarbeidet i klasserommet? Og hvor aktive er LO i samarbeid med videregående skoler – ikke bare innen yrkesfag? Det er spørsmål LO og de videregående skolene kan stille seg.

Det er en forslumming av sosialdemokratiet, og dermed en forslumming av Norge.

I hvilken grad kan vi stille opp for de sårbare arbeidstakerne som er utsatt for vold og trusler? Disse må ha en «safe exit» fra de kriminelle aktørene. De kan ikke ta risiko alene. De trenger fri rettshjelp, og mulighet til å komme inn i trygghet. De trenger hjelp til bolig. Og de trenger at politi og påtalemyndigheter prioriterer disse sakene. Lønnstyveri og ID-tyveri må bli tatt på alvor. Vi må vise at vi ikke har klassejustis i Norge.

Det var rett og slett perverst å høre historiene fra byggebransjen fra Oslo på årskonferansen til Fair Play bygg. Det var bare Ennio Morricone som manglet til å legge bakgrunnsmusikk. Ville Vesten, bare med østeuropeiske aktører, møter nordisk noir. Flere i salen stønnet da hørte de verste historiene. Selv ble jeg ikke bare uvel på vegne av de utsatte arbeidstakerne. Jeg ble uvel fordi jeg vet at dette kan skje oss alle, nettopp fordi det finnes sterke krefter som vil den norske modellen til livs.

Nå er det svært populært å snakke om utfordringene til gutta, og godt er det. Skal man ta gutta på alvor, kan man starte med arbeidslivet hvor menn er i et solid flertall. Fair Plays Lars Mamen kaller den økende kriminaliteten for en forslumming av byggebransjen. Til det er det bare å si at det er en forslumming av sosialdemokratiet, og dermed en forslumming av Norge.

Les også: Erna Solberg gjør intet offer for å sikre tilliten til vårt politiske system – hennes hender er fortsatt skitne

Les også: «Sulis 1907» bør bli pensum i grunnskolen. Jeg kjenner altfor mange gratispassasjerer i arbeidslivet

Les flere kommentarer av Kari Kristensen

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen