Kommentar

Kom igjen da, VG!

Venstre får lov til å rase og Barneombudet får anklage regjeringen for cherry-picking i VG. På helt feil grunnlag.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Prosessen har «fra starten av vært en komplett farse», og hun er «mildt sagt sterkt kritisk». Det er «udemokratisk», det «fremstår nærmest som taktikkeri» – og er absolutt «ikke noe vi i Venstre kan stille oss bak».

Alt dette får Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik lov til å si i VG om at 16-åringer i Søgne og Songdalen får stemme i en rådgivende folkeavstemning om framtiden til Kristiansand kommune i slutten av januar.

16-åringer bør få stemmerett i alle saker, ifølge Venstre – bare ikke i akkurat dette spørsmålet

I stedet for å gå til frontalangrep, kunne jo Thorsvik ha sjekket tallene. Og siden trukket seg tilbake.

Folkeavstemningen om Kristiansand er nemlig ikke den første slike avstemningen om sammenslåing eller oppsplitting av fylker og kommuner i Norge etter at Solberg-regjeringen satte i gang sin historisk dårlige funderte regionreform.

Det er heller ikke den første av slike avstemninger hvor 16-åringer har fått lov til å si sin mening. Snarere tvert imot:

Kommunaldepartementet oppgir på e-post at 16-åringer hadde stemmerett i 77,5 prosent av de 213 kommunene som gjennomførte folkeavstemning om kommunesammenslåing mellom 2015 og 2017.

Søgne og Songdalen var for øvrig blant disse kommunene. Begge sa nei til å bli slått sammen med Kristiansand.

Avstemningen skal avholdes elektronisk eller via brev. 11 kommuner avholdt elektronisk avstemning i sammenslåingsspørsmålet mellom 2015 og 2017. Stemmerettsalderen var 16 år i ti av dem.

Også Innlandet fylke hadde 16 års stemmerettsalder i sin helelektroniske folkeavstemning i 2022.

Les flere kommentarer av Jo Moen Bredeveien

Og da var det jo ikke så mye igjen av Venstre-politikerens krav om at regjeringen snarest må komme med et forslag til Stortinget om 16-årig stemmerett nasjonalt ettersom den åpner for at aldersgruppen får stemme lokalt denne gangen.

For heller ikke den borgerlige regjeringen som Venstre først støttet, og siden var en del av, gikk inn for å senke stemmerettsalderen nasjonalt selv om den, som vi nå har sett, veldig gjerne lot unge velgere stemme lokalt.

Men disse tallene får ikke leserne presentert av VG.

Avisa velger heller å sitere barneombud Inga Bejer Engh fra et leserinnlegg i Fædrelandsvennen, der hun påstår at det skurrer når regjeringen senker stemmerettsalderen i denne konkrete saken – og ikke i andre saker.

«Regjeringen må ha en prinsipiell tilnærming til unges valgdeltakelse. De kan ikke drive `cherry-picking´, ved å la ungdom stemme bare når det kan tjene formålet», siterer VG Bejer Engh.

Som altså heller ikke er tilfellet. Men det får du ikke vite om du leser VG.

Resten av denne teksten er mest å anse som en hale, som kanskje best leses som «i parentes bemerket»:

Venstre-Thorsvik mener at regjeringen jukser også når den lar befolkningen i områdene som utgjorde kommunene Søgne og Songdalen stemme i folkeavstemningen, men ikke de som bor i gamle Kristiansand kommune.

Som det heter hos Thorsvik: «Det er helt utrolig å legge opp til en folkeavstemning hvor kun rundt 15 prosent av innbyggerne i kommunen høres».

Her taler ikke faktagrunnlaget direkte mot poenget hennes, uten at det gjør saken hennes veldig mye bedre.

For å bruke et bilde som en Venstre-politiker kan like: Saken er å sammenligne med at Norge skulle være innmeldt i EU, og at det skal avholdes en folkeavstemning om hvorvidt Norge skal forbli i unionen eller forlate den.

Regjeringens løsning ville innebære at det er den norske befolkningen som får stemme over spørsmålet. Venstre bruker veldig store ord, men det partiet ytterst sett krever, er å sammenligne med at hele EU, alle landene, burde få stemme over Norges framtid.

Bare ikke 16-åringene, selvsagt. Som bør få stemmerett i alle saker, ifølge Venstre – bare ikke i akkurat dette spørsmålet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen