Kommentar

Nettet snører seg sammen rundt Anniken

Anniken Huitfeldts sak er ikke blitt særlig penere på ei uke. Hennes løfte om full åpenhet er ikke oppfylt.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har overlevd en grov habilitetssak. Men en forklaring man kunne tro på hvis man la godsida til og lot tvilen komme henne til gode for snart ei uke siden, er blitt betydelig vanskeligere å kjøpe.

Huitfeldt har overlevd mannens «daytrading» fordi hun er utenriksminister i en prekær tid for landet, og fordi hun er blant sitt partis mest meritterte og rutinerte tillitsvalgte. Huitfeldt har overlevd fordi sjefen hennes, statsminister Jonas Gahr Støre, har trodd på det hun har sagt, og fordi hun ryddet opp på eksemplarisk vis. Hun la seg, som det heter, flat, og sa unnskyld. Tok på seg all skyld. Håndteringen er jo vel så viktig som selve saken.

Det står ikke til troende at statsråden nå ikke vet mer enn hun gjorde for en måned siden

Slik kunne hun og statsministeren gå sammen inn i framtida med full tillit. Til tross for at hun ikke hadde oppfylt sin plikt etter habilitetsreglene om å skaffe seg opplysninger om ektefellens økonomiske aktiviteter. Det var ikke bare rom for å akseptere denne historien, for sjef og partifeller, og for å tro på at hun helt oppriktig ikke har visst om aksjehandelen, men gode grunner til å gjøre det.

Men uka som snart har gått, har vist at det ikke var den nakne og absolutte sannhet Huitfeldt fortalte. Det var en sannhet med modifikasjoner hun delte med pressen og nasjonen i Utenriksdepartementets lokaler siste onsdag. Og det stilles nå mange og gode spørsmål til hennes forklaring fra ulike mediehold.

Måten Huitfeldt har gjemt seg bak mannens abonnement på en tjeneste som leverer aksjekjøpsråd, begynner å se ut som en finte.

Det norske selskapet Investtechs tjeneste ble avvæpnende og bagatelliserende omtalt som «en app» på hennes første pressemøte, og senere har hun om denne tjenesten sagt at «dette blir veldig teknisk». For ikke å bry publikum med forvirrende detaljer, får vi tro. Med dette antydet hun at «de fleste» kjøpene var gjort på automatikk fra et dataprogram og at det derfor var utført få aktive kjøpsvalg fra hennes ektemann Ola Flem.

Men Dagens Næringsliv har kartlagt Flems handlemønster, og over halvparten av de 101 aksjetransaksjonene han har gjort i Huitfeldts tid som utenriksminister, er gjort basert på egne vurderinger. Hvilket eksponerer ekteparet for mistanker om at Flem har handlet på basis av kunnskap han kan ha ervervet på hjemmebane. Det vil i så fall kunne være ulovlig innsidehandel.

Til avisa forklarer Huitfeldt at hun har svart på alle spørsmål fra pressen med basis i hva ektemannen fortalte henne 6. august og at hun ikke har gjort noen «matematisk gjennomgang» av handlene. Det står ikke til troende at statsråden nå ikke vet mer enn hun gjorde for en måned siden om mannens kjøp og salg. I så fall har hun aktivt unngått sannheten.

Hvorfor ble ikke profilen på ektemannens transaksjoner opplyst om da hun skulle legge alle kortene på bordet og sa at hun «ønsker full åpenhet» i forrige uke? Dette var jo utenriksministerens viktigste forsvar etter flere ukers intern gransking i departementet. Det er svært vanskelig å forstå. 65 prosent av ektefellens investeringer ble ifølge DN ikke gjort på med bakgrunn i råd fra Investtech.

Også fra hennes tidligere medarbeider i UD, departementsråd Tore Hattrem, kommer det nå mørke skyer over hennes forklaringer. Han sier til DN at Huitfeldt ved tiltredelse fikk eksplisitt beskjed om at det tryggeste var å sette pengene i aksjefond og unngå såkalt daytrading, som er kjøp og salg av enkeltaksjer. Han forteller at han understreket kravet om aktsomhet slik det framgår av regjeringens egen regelbok, Håndbok for politisk ledelse. TV2 har tidligere fortalt at alle de ferske statsrådene høsten 2021 ble oppfordret til årvåkenhet når det gjaldt nærståendes aksjeinvesteringer og advart mot daytrading.

Det sto altså ikke på forsøk når det gjaldt å bevisstgjøre Anniken Huitfeldt om hennes manns aksjeinvesteringer. Konkret og generelt ble det advart mot ektefellens interesser i aksjemarkedet. Huitfeldt tok likevel hans ord på at alt var ok. Det kan man fortsatt velge å akseptere eller mene er formildende nok.

Men argumentene for at Huitfeldt burde visst, er blitt tyngre, og håndteringen av saken i offentligheten er ikke lenger like tillitvekkende. Dimensjonene i saken ble ikke mindre da det tirsdag ettermiddag ble klart at ingen politikere i regjeringsapparatet får lov til å selge eller kjøpe aksjer fram til etter framlegging av budsjettet.

Spørsmålene som stilles øker nå det politiske presset mot Ap-statsråden. Hun skal i høst forklare seg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Både Frp og MDG har krevd Huitfeldts avgang. Den lista kan fort bli lenger.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen