Kommentar

Rødt faresignal for Senterpartiet

Rødt trykker fingeren akkurat der det gjør vondest for regjeringen, og setter Senterpartiet i en skvis.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi krangler om strømpriser, kabler og ganske ofte om ACER, eller EUs tredje energimarkedspakke som den også heter, som Norge sluttet seg til i 2018. Og nå har vi så vidt begynt å krangle om EUs fjerde energimarkedspakke. Den kommer vi til å høre mye om framover.

Om Rødt får det som partiet vil, kan saken bli skikkelig vond for regjeringen.

Det gjør fryktelig vondt for Senterpartiet å sitte i en regjering som administrerer stadig tettere integrering med det europeiske strømmarkedet

Denne fjerde pakken vil knytte Norge enda tettere til det europeiske markedet. Det er ikke akkurat en vinnersak i opinionen i dag, men før eller siden må regjeringen ta stilling og legge den fram for Stortinget.

Arbeiderpartiet vil etter alle solemerker stemme for pakken når den kommer opp for Stortinget, sammen med Høyre, Venstre og MDG. Regjeringspartneren Senterpartiet sier bastant nei, og får støtte av SV, Rødt og Frp. KrF har ennå ikke fattet en beslutning, men partiet stemte imot ACER i 2018 og vil trolig gjøre det samme igjen.

Ja-siden har likevel flertall i Stortinget, med 95 mandater mot neisidens i overkant av 70 mandater. Og da burde vel saken være avgjort?

Men så enkelt er det ikke. Ingenting er enkelt for tiden. Den fjerde energimarkedspakken er nemlig såpass omfattende at neisiden har gode argumenter når de mener at det er snakk om en så stor suverenitetsavståelse at saken må behandles etter paragraf 115 i Grunnloven. Den paragrafen krever tre-fjerdedels flertall – og det har ikke ja-siden.

Og det vet Rødt å utnytte. I forrige uke presenterte Senterpartiets stortingsgruppe ti strømkrav til regjeringen. Et av dem lød: «Vi vil sikre norsk råderett over kraftressursene i fremtiden og vil derfor allerede nå tydelig vise at EUs fjerde energimarkedspakke er uakseptabel for Senterpartiet».

Og dermed ga Senterpartiet Rødt et blankt våpen. Rødt-leder Bjørnar Moxnes har et enkelt budskap ovenfor denne journalisten under Arendalsuka, det han kaller en «invitasjon» til Senterpartiet om å vise at de mener alvor: Partiet kan jo bare kreve at saken blir lagt fram for Stortinget for behandling etter paragraf 115. Og da er det ikke lenger nok med 95 mandater for å vedta EUs fjerde energimarkedspakke.

Det er flere ting som står i veien for Rødts noe uvennlige invitasjon ovenfor Senterpartiet. For det første er Senterpartiet juniorpartner i regjeringen. Partiet må stille makt bak kravene for å få med Arbeiderpartiet på å legge fram saken til behandling etter paragraf 115, og ikke 25, som bare krever simpelt flertall.

Så tapte Nei til EU i Oslo tingrett i fjor et søksmål mot saken om at Stortinget i 2018 skulle ha vedtatt ACER-medlemskapet med tre-fjerdedels flertall, altså etter paragraf 115. Suverenitetsavståelsen er ikke stor nok til at det regnes som nødvendig med kvalifisert flertall fra tre fjerdedeler av representantene, var rettens konklusjon.

Les flere kommentarer av Jo Moen Bredeveien her

Her strides riktignok de lærde: Professor Henrik Bjørnebye skrev i fjor en rapport på oppdrag av Klimastiftelsen der han konkluderte med at det ikke er gitt at fjerde energipakke kan behandles med alminnelig flertall.

Så er det også til syvende og sist slik at det er flertallet på Stortinget som bestemmer hvordan en sak skal behandles. Derfor er det all mulig grunn til å tro at Rødts press på Senterpartiet ikke vil få konsekvenser for den politiske beslutningen.

Det betyr likevel ikke at Rødts utspill er et slag i luften. Dette er politikk. Det gjør fryktelig vondt for Senterpartiet, som oppfatter seg som selve nei til EU-partiet i Norge, å sitte i en regjering som administrerer stadig tettere integrering med det europeiske strømmarkedet.

Regjeringen vil forsøke å skyve hele sakskomplekset foran seg og utsette en behandling av den fjerde energimarkedspakken i Stortinget. Saken går rett inn i kjernen av de politiske motsetningene mellom de to regjeringspartiene: Forholdet til EU, og kampen mellom nasjonal kontroll over naturressursene eller stadig mer integrering med det europeiske kraftmarkedet.

Dette vet selvsagt Rødt. Og slik kan de plage Senterpartiet og regjeringen fra skanse til skanse. Dette er nok ikke siste gang Moxnes og hans tropper vennlig vil minne Senterpartiet på at de sitter i regjering og faktisk har ganske mye makt over den videre skjebnen til EUs fjerde energipakke.

Det er trolig ganske trygt å konkludere at strømkrisen ikke over med det første. Verken for vanlige folk eller for regjeringen for alle disse vanlige folkene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen