Kommentar

Olje, strøm og klima

Klimadebatten om norsk oljevirksomhet er snudd på hodet.

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Oljebransjen har omsider innsett at det er en god idé å forsyne plattformene på norsk sokkel med elektrisk strøm. På den annen side er Miljøpartiet De Grønne i ferd med å vende tommelen ned. MDGs energipolitiske talsmann, Ask Ibsen Lindahl, mener det er bedre at Norge gir opp klimamålene som er satt for 2030. For kort tid siden var situasjonen motsatt.

I dag står det nærmere 200 gassturbiner på plattformene for å forsyne disse med elektrisk strøm. Dette er en av de største kildene til CO2-utslipp i Norge. Alternativet er å forsyne plattformene med fornybar strøm fra land og fra vindkraft til havs. Regjeringens forslag om å tredoble CO2-avgiften bidrar til at det er lønnsomt for oljeselskapene å velge elektrifisering. 16 plattformer har allerede, eller har vedtatt å få, kraft fra land.

Det norske oljeeventyret er på hell, men det er slett ikke over.

Ask Ibsen Lindahl i MDG advarer andre partier mot å bli nyttige idioter for en oljenæring som bruker klimamålene for å kjøpe seg legitimitet gjennom elektrifisering. Han vil ikke bidra til «grønnvasking» som dekker over klimaskadene fra olje og gass. MDG vil konkludere i dette spørsmålet på partiets landsmøte siste helg i mars. MDG vil også gå inn for å avvikle oljevirksomheten innen 2035.

Eksperter og politikere strides om hvor smart det er å forsyne olje- og gassplattformene med elektrisk strøm. Men dette spørsmålet behøver ikke å gjøres for komplisert. Enkelt sagt kan det sies slik: Dersom 200 gassturbiner på norsk sokkel stenges ned, vil norske klimautslipp bli redusert med 12-13 prosent. Og uten denne reduksjonen vil det bli nærmest umulig å oppfylle klimamålene som Norge, gjennom Parisavtalen, har forpliktet seg til.

Norge er heldigvis velsignet med mye fornybar strøm fra vannkraft. Landet vårt har også overskudd med strøm i et år med normal nedbør. Men elektrifisering av sokkelen vil endre på dette bildet. Det blir kort og godt behov for mer elektrisk strøm. Vindkraft, i første rekke til havs, vil derfor presse seg fram.

Det norske oljeeventyret er på hell, men det er slett ikke over. Etterspørselen globalt vil falle i takt med at transportsektoren blir mer elektrisk drevet. På den annen side vil det lenge være etterspørsel etter produkter som er laget av olje og gass. Det store og ferske Johan Sverdrup-feltet sørvest for Stavanger vil ventelig produsere olje i 50 år.

Oljen og gassen må derfor utvinnes med så lite CO2-utslipp som mulig. Elektrifisering er nøkkelen til å lykkes. Samtidig må det satses storstilt på fangst og lagring av CO2. Vi må ha flere tanker i hodet for å redde klimaet på kloden. Det beste må ikke bli det godes verste fiende.