Kommentar

Stort behov for nye hjelpetiltak

Veien ut av krisen synes å bli lengre enn det vi alle trodde i sommer, skriver Kjell Werner.

Bilde 1 av 2

Søndag strammet regjeringen inn med enda tøffere tiltak for å begrense koronasmitten.

Vi må alle ta et ekstra krafttak i to uker. Nå må vi holde oss mest mulig hjemme.

Sosial kontakt med andre er nærmest bannlyst. På den annen side rammes mange bedrifter av forbud og påbud. Det blir nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder.

Kjøpesentre og butikker blir pålagt adgangskontroll. Bare for å nevne noe.

Les også: Slik gikk det med tilliten vår til regjeringen i koronaåret 2020

Det er høyst forståelig og fornuftig å begrense den sosiale omgangen. Smitten har bredt seg urovekkende mye de siste tre ukene. Det synes tydelig at vi var for slepphendte under jule- og nyttårsfeiringen. Etter den søte kløe kom den sure svie, dessverre. Nå må vi på nytt ta et kraftig skippertak for å stoppe pandemien. Alternativet er verre.

Problemet er at store deler av næringslivet er blitt påført begrensninger som i mange tilfeller kan bety oppsigelser og konkurser. Verst er det for reiselivsbransjen og restaurantene. Skjenkeforbudet kombinert med oppfordringen om at vi skal holde oss mest mulig hjemme kan fort bety kroken på døra for mange spisesteder. Næringslivet ber om at berørte bedrifter må kompenseres enda bedre.

Koronatiltakene må utvides og tilpasses den nye situasjonen.

Les også: Derfor har koronavaksineringen i Norge gått langsomt til nå

Vaksineringen er i gang, og vi ser lyset i enden av tunnelen. Men det er fortsatt en vei å gå. Sunne bedrifter må derfor reddes over den nye kneika som vi nå er på vei opp i. Da er en permitteringsordning en fornuftig hjelp. Alternativet for mange bedrifter vil være oppsigelser, og da blir veien tilbake til arbeidslivet ekstra krevende.

Samtidig er det urimelig at bedrifter må betale for permitterte i ti dager når årsaken til nedstenging i realiteten er forbud og anbefalinger fra myndighetene. Men permitteringer må ikke bli en sovepute. Derfor er det en god idé å forbedre ordningen med lønnstilskudd. På den måten kan bedrifter stimuleres til å ta inn igjen permitterte tidligere enn det som ellers er økonomisk forsvarlig.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har lansert tre nye grep.

Debatt: «Kommer vi oss ut av hjemmekontorene? Kan vi reise på sommerferie?»

Han foreslår at maksimal periode for permitteringer utvides fra 12 til 18 måneder. Videre mener Sp at antall dager som arbeidsgiver må betale ved permitteringer halveres fra ti til fem dager. I tillegg går Sp inn for at gjeldende kompensasjonsordning for koronarammede bedrifter forlenges til over sommeren, altså ikke stoppe 1. mars slik regjeringen og Frp har lagt opp til.

Sp-forslagene er fornuftige grep som flertallet på Stortinget bør slutte seg til. Regjeringen må ikke la det gå prestisje i stoppdatoen som er blitt satt. Veien ut av krisen synes å bli lengre enn det vi alle trodde i sommer. Vi må ikke la kua dø mens gresset gror.

Nyeste fra Dagsavisen.no: