Kommentar

Tøffe tak om lønn

Lønnsoppgjøret er utsatt, men posisjoneringen er allerede i gang.

Tromsø 20200401. 
Leder i Sykepleierforbundet; Lill Sverresdatter Larsen. Her i sitt hjem i Tromsø.
Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Siden det ventelig bare blir smuler å fordele, er det tendenser til splittelse i fagbevegelsens rekker. Norsk Sykepleierforbund krever et ekstra lønnsløft for sine medlemmer og begrunner dette med koronapandemien.

Men sykepleierne får tvert nei fra Felles-forbundets leder Jørn Eggum.

– Vi forventer et tariffoppgjør som gjenspeiler den kritiske samfunnsfunksjonen, det ansvaret og den kompetansen som sykepleierne har, sier Sykepleierforbundets leder Lill Sverresdatter Larsen.

Hun rasler med streikevåpenet.

Bakteppet er det faktum at regjeringen har justert ned forventet lønnsøkning. Da årets statsbudsjett ble lagt fram i fjor høst anslo regjeringen at lønningene i år skulle stige med 3,6 prosent. Nå er anslaget satt til skarve 1,5 prosent.

I år var det tid for et hovedoppgjør, og representantene fra Fellesforbundet og NHO-foreningen Norsk Industri satte seg ned ved forhandlingsbordet 10. mars.

To dager senere slo regjeringen korona-alarm, og hverdagen ble en helt annen for oss alle. Det økonomiske bildet for næringslivet ble dystert, og usikkerheten om den videre utviklingen ble svært stor.

Lønnsoppgjøret ble klokelig satt på vent. 3. august kommer toppene i Fellesforbundet og Norsk Industri sammen for å se om det da er grunnlag for å forhandle.

– Det blir ikke noe nulloppgjør der kapitaleierne kan putte alt i egen lomme, er beskjeden fra Fellesforbundets Jørn Eggum. Han er samtidig klar på at det er frontfaget i industrien som skal sette rammen for alle lønnsoppgjørene.

I en tid hvor det er mindre å dele vil Eggum løfte de lavest lønte. Og ifølge Eggum er ikke sykepleierne blant dem som «sitter nederst ved bordet».

Det er noe usmakelig over Sykepleierforbundets begrunnelse. Koronakrisen har rammet oss alle.

De ansatte ved sykehus og sykehjem skal selvsagt ha honnør for å ha strukket seg langt i denne situasjonen. Men det gjelder ikke bare sykepleierne. Vi må eksempelvis ikke glemme de som rengjør lokalene.

Regjeringen anslår som nevnt at lønningene vil stige med 1,5 prosent i år. Dette tallet baserer seg på en teknisk vurdering fra Finans-departementet. Statistisk sentralbyrå har til sammenligning et anslag på 2,0 prosent.

Uansett synes det å bli et magert lønnsoppgjør. Her må vi også ta hensyn til at overhenget fra fjorårets lønnsoppgjør allerede har spist opp over halvparten av årets oppgjør. For sykepleiernes del er det ikke noe igjen.

Det er på denne bakgrunn vi må forstå kravet fra Norsk Sykepleierforbund. Når krybba er tom, så bites hestene.

Men det er viktigere enn på lenge at industriens tåleevne legger rammen for lønnsoppgjørene som følger i frontfagets spor. Dette må fagbevegelsen stå samlet om.

Mer fra: Kommentar