Kommentar

Fortsatt umusikalsk fra NRK

Problemet med NRKs holdning til musikk som kunstform er ikke mangel på kommunikasjon, slik de selv påstår. Det er mangel på innhold.

NRKs fungerende kulturredaktør, Ingerid Nordstrand, har svart på vår kritikk av hvordan musikk som kunstform bygges ned i statskanalen. Nedbyggingen gjelder både musikkutvalget og den faglige formidlingen, der NRK tidligere koblet musikken også til andre fagfelt og samfunnet. «Musikken må løftes på nye måter», skriver Nordstrand, men det er altså det motsatte som skjer. Konsertsendinger og Spillerom kuttes, uten noen forklaring eller erstatninger. Nordstrand viser til at våre eksempler er fra P2, og at NRK har mange andre tilbud. Vi ser som nevnt prioriteringene i P2 som betegnende for NRK generelt – på radio, TV og nett.

Norges rike musikkliv står i kontrast til NRKs stadig fattigere musikkprofil. Med flere kanaler og plattformer enn noen gang, er det absurd med et slikt historisk lavmål. Hvor på NRKs nettsider presenteres den siste utgivelsen innen elektroakustisk musikk eller støymusikk? Eller den nyeste norske samtidsoperaen? Dette er et par eksempler på at aktuell musikk av dagens komponister marginaliseres i NRK. Av over tre tusen timer sendetid per uke, utgjør de få timene med faste programposter om musikk litt over null prosent. Kun én time er viet den nye kunstmusikken, Spillerom Søndag.

Det nyskapende musikkfeltet er imidlertid for stort til at dette ene programmet kan dekke feltet alene, tross dyktige fagfolk i redaksjonen. Slike er også snart mangelvare i NRK, og det gjelder for alle musikksjangre. I utlysningen til stillingen som musikksjef i P3, en viktig kanal for deler av populærmusikkfeltet, er fremste kvalifikasjonskrav: «Du elsker musikk». Regnes det ikke lenger som fordelaktig å ha musikkompetanse i NRK?

Flere musikkprodusenter har over de siste årene blitt sagt opp eller fått reduserte stillinger. Signalene vi får fra ansatte i NRK tyder på at Komponistforeningens kritikk gir dirrende gjenklang, selv i den tørre akustikken i NRKs egne studioer og korridorer, om enn ikke hos NRKs ledelse.

Hva med nisjekanalene, da? I NRK Klassisk, NRK Jazz og NRK Folkemusikk råder en snever sjangerforståelse, kjedsommelig gjenbruk og få ressurser til å skape redaksjonelt innhold. I NRK Klassisk spilles lite musikk fra vår egen tid, og svært sjelden verk av norske, nålevende komponister. Musikken vi etterlyser flyttes ikke fra en kanal til en annen, den fjernes. NRK Jazz og NRK Folkemusikk likner mer på spillelister på Spotify enn radiokanaler.

I dag er det stadig flere av oss som håndplukker NRKs innhold på nett etter program fremfor kanal. Men hvor skal vi plukke musikkprogrammene når de ikke finnes? NRK må forstå at de selv er formidleren i dette bildet: De opptrer som om de passivt distribuerer det markedet vil ha, snarere enn aktivt å medvirke til hvordan vårt musikkliv utvikler seg og forstås av lytterne. Problemet med NRKs holdning til musikk som kunstform er ikke mangel på kommunikasjon, slik de selv påstår. Det er mangel på innhold. Og det er denne kritikken vi ønsker at NRK tar på alvor, istedenfor å vende det døve øret til.

Nyeste fra Dagsavisen.no: