Kamp mot ran i psykisk helsevern

Hvor er solidariteten med ransofrene i psykisk helsevern i de 364 dagene mellom 1.mai ?

KAMP MOT RAN I PSYKISK HELSEVERN

Solidaritet med ransofrene i psykisk helsevern. I årets 1. maitog gikk jeg bak parolen Sammen er vi sterke – likeverd – solidaritet.

1.maimodusen sitter fortsatt i meg og forsterkes da jeg leser avisinnlegget : «Ranet ingen bryr seg om. I forrige uke forsvant en av landets beste og mest veldrevne psykiatriske enheter. Nedleggelsen av alderspsykiatrisk avdeling på Gaustad er et ran fra en av samfunnets mest utsatte grupper.

Hvor er solidariteten med ransofrene i psykisk helsevern i de 364 dagene mellom 1. mai ? Kunne nedleggelsen vært unngått med engasjement og kampvilje i fagforeningene, pårørende- og brukerorganisasjonene ? Grupper i psykisk helsevern har i liten grad sterke pårørende- og pressgrupper som ivaretar dem. Dette vet Ahusledelsen og dette vet de å utnytte. Derfor svinger de sparekniven over enheter hvor ingen protesterer.

Det er en stor skam at brukerorganisasjonene er blitt holdt utenfor beslutningsprosessen og ikke fått en sjans til å uttale seg. Loven om helseforetak prgr. 35 beskriver brukerinnflytelse slik : «Regionalt helseforetak skal sørge for at virksomheter som yter spesialisthelsetjenester og andre tjenester etablerer systemer for innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter». Er dette lovbrudd ?

Mental Helse Stovner har utallige ganger gjennom avisinnlegg etterlyst engasjement og kampvilje hos faggruppenes fagforeninger (fagorganisasjonene til de ansatte i psykisk helsevern), politikere, bruker- og pårørendeorganisasjoner uten å få respons.

Mental Helse Stovner foreslår at faggruppenes organisasjoner, alle pårørende- og brukerorganisasjonene, helsepolitikere og andre sympatisører kommer sammen og danner pressgrupper mot ran i psykisk helsevern.

Sammen er vi sterke !

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner