Forfeilet markering av Frigjøringsdagen

8. mai 1945 var dagen da 300.000 Wehrmachtsoldater, gestapister og norske overløpere ble avvæpnet og det tyske nazityranniet også i Norge ble tilendebrakt.

Etterkrigsgenerasjonene er neppe i stand til å fatte hvilken enorm betydning dette historiske vendepunktet fikk for befolkningens samfølelse og fremtidsutsikter. Kanskje særlig i en nedbrendt landsdel, frigjort av sovjetrussiske tropper året før.

Det er derfor svært beklagelig at den blåblå regjeringen i dag viderefører Stoltenberg-regjeringens utvanning av Frigjøringsdagen – ved et samrøre med hyllest av Forsvarets utenlandskrigere i NATO-regi. Frigjøringsdagen er blitt til Veterandagen. Deres posttraumatiske opplevelser på fremmed jord skal dyrkes som en innsats for fedrelandet.

Den samme oppmerksomhet ble verken krigsseilerne, enkelte norske motstandsgrupper, norske anti-nazister som virket som dobbeltagenter eller partisanene i nord til del.

Det er symptomatisk når en blå minister på selveste Frigjøringsdagen kan få seg til å sause dette sammen med utidig og totalt irrelevant svada om «kampen mot sosialismen». Historieløst!