Debatt

Vi trenger en tydelig satsing på jobbhelse

Hva er egentlig «et sunnere arbeidsliv»? Skal vi jobbe lenger, vil dette spørsmålet bli stadig viktigere fremover.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I lys av pensjonsforliket, som innebærer at det forventes at vi skal stå lenger i arbeid, har Dagsavisen omtalt at fagbevegelsen påpeker viktigheten av et mer helsefremmende arbeidsliv.

Det er på tide at vi drøfter hvordan dette vil se ut for norske arbeidstakere.

Tor Erik Danielsen, spesialist i arbeidsmedisin, dr. med. og medisinsk fagsjef i bedriftshelsetjenesten Avonova

Jeg er overbevist om at det er nødvendig å videreutvikle helsefremmende arbeidsplasser dersom pensjonsforlikets forutsetninger skal lykkes.

Er det sånn at vi uten videre må akseptere at vi har definerte sliteryrker med belastninger som krever tidlig pensjonering og reduserte arbeidsuker? Er det noe vi kan gjøre for å øke fleksibiliteten og redusere generelle belastninger i jobber som har økt risiko for arbeidsrelatert sykdom?

En mulighet er at de som ikke har anledning til å ha hjemmekontor får økt fleksibilitet på andre måter – som bedre hjelpemidler, variasjon i arbeidsoppgaver eller fleksibilitet i arbeidstid. Et aktivt medvirkningsapparat vil være sentralt i få gjort dette på en god måte.

Det er mange stadier i livet som har behov for tilrettelegging. Det vi trenger er ikke en seniorpolitikk alene, men en helhetlig livsfasepolitikk.

Et annet tiltak handler om tilrettelegging til livets hendelser og faser. Norsk tjenestemannslag (NTL) tar i Fri Fagbevegelse til orde for en aktiv seniorpolitikk. Dette er vel og bra, men ikke nok alene.

Les også: Kreften kunne ikke kureres, nå er Kenneth på jobb igjen

Det er mange stadier i livet som har behov for tilrettelegging: For eksempel i forbindelse med fødsel, overgangsalder, egen sykdom eller dødsfall i familien. Det vi trenger er ikke en seniorpolitikk alene, men en helhetlig livsfasepolitikk.

Les også: Det er gått inflasjon i varsling

Ja, jeg skjønner at mennesker er robuste og tåler mye på kort sikt, som for eksempel krevende hverdager og høyt arbeidspress. Skal vi klare å stå lenger i arbeid, må vi sammen ha et langsiktig perspektiv. Mindre belastninger i sliteryrker og livsfasereformer i arbeidslivet vil bygge opp under en overordnet idé om å ta grep utover det som kun gjelder her og nå, men som bedrer jobbhelsen i et langsiktig perspektiv.

Det er god forebyggende folkehelse levert fra arbeidslivet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt