Debatt

Velferd og fellesskap er veien videre for Ap

Skal vi ha et samfunn med omfordeling av velferd og makt, må skattene økes.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

De økende forskjellene i samfunnet og mangelen på effektive mottiltak har svekket tilliten til og troen på Arbeiderpartiet som et folkeparti – og til venstresiden i norsk politikk som handlekraftig.

For å gjenerobre tilliten må velferdsstaten ivaretas, den må videreutvikles og fornyes. Skal vi få til dette kan vi ikke leve i en tro på at skattene ikke skal økes – hvis vi samtidig skal moderere norsk oljepengebruk. Skal velferdsstaten klare å møte morgendagens utfordringer, er vi helt avhengige av at alle igjen bidrar etter behov.

Ingen i Norge har tjent seg rik i et vakuum. Alle er på en eller annen måte blitt båret frem av velferdsstaten.

Når stadig større formuer samles på færre hender sentreres også makten i samfunnet. Skal vi ha et samfunn med omfordeling av velferd og makt, må skattene økes. De som har makt og innflytelse, enten de representerer seg selv som enkeltperson, eller store og tunge institusjoner, vil mer eller mindre alltid forsvare sine egne posisjoner.

Oscar Alexander Undahl, politisk nestleder i AUF Østfold og medlem av LOs ungdomsutvalg i Østfold

Å endre de urettferdige maktforholdene i samfunnet, innebærer kamp. Verdien av hele fellesskapet må igjen settes foran enkeltinteressene til et fåtall. Hvis ikke risikerer vi at vår felles velferdsstat forvitrer.

Vi trenger nye skattereformer på sosialdemokratiets premisser. Vi trenger en skatt på arv med et bunnfradrag som skåner vanlige familier. Vi trenger nye nivåer i toppskatten og en mer treffsikker formuesskatt som sikrer at ingen blir nullskatteytere. Og vi må reformere eiendomsskatten og fjerne insentiver til å eie utleieboliger.

Det er venstresiden i norsk politikk som må lede an i arbeidet med å videreutvikle og definere fremtidens velferdsstat.

Tillater vi at høyresiden staker ut velferdsstatens kurs, risikerer vi en sosialpolitikk som ikke baserer seg på å reparere systemfeil og å tette hull i sikkerhetsnettet. En politikk som snevrer inn velferdsordninger og flytter ansvaret fra fellesskapet over på individet.

Les også: Mener venstresida er i ferd med å slå sprekker

Det er venstresiden i norsk politikk som må lede an i arbeidet med å videreutvikle og definere fremtidens velferdsstat. Den tradisjonelle tankegangen i Arbeiderpartiet er at vi mennesker ønsker å forsørge oss selv, men at vi trenger en trygghet. At det er tro på og tillit til folket som er det beste for fellesskapet.

Lan Marie Nguyen Berg: Er mer fritid den nye velferdsreformen?

Dette bakteppet må definere den norske sosialpolitikken hvis den norske venstresiden, med Arbeiderpartiet i spissen, skal gjenreises før neste stortingsvalg.

Vi må igjen samle oss om et felles prosjekt. Skal Arbeiderpartiet igjen bli Norges største parti og komme over 30 prosent, må vi stake ut en ny kurs. Vi trenger et prosjekt, og vi trenger klare reformer å gå til valg på.

Les også: Det viktigste vi kan gjøre er å skrote helseforetakene

Prosjektet må nok en gang være velferd, omfordeling og en sosialpolitikk med fellesskapet i sentrum. Reformen må være skatt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt