Debatt

Vi trenger en «fastlege» for rettshjelp

I praksis har vi ikke likhet for loven i Norge. En advokat koster mer enn veldig mange har råd til.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi lever i en tid der vi blir stilt overfor stadig flere juridiske problemer, en såkalt «rettsliggjøring» av samfunnet. Kombinert med dette er vi også inne i en dyrtid der advokathjelp fort kan bli kostbart, selv i mindre saker.

Det er med andre ord i praksis ikke likhet for loven. Et regjeringsoppnevnt arbeidsutvalg har heldigvis kommet med en løsning.

Se for deg at du har noen mindre juridiske spørsmål som du vet kan løses på kort tid med advokathjelp. Det kan eksempelvis være hvordan man går fram hvis arbeidsgiveren har trukket deg i lønn. Tenk om du da kunne dratt ned til ditt nærmeste kommunesenter, gått til et åpent kontor og blitt møtt av en advokat som kunne gitt deg én time med helt gratis, juridisk hjelp.

Rett nok finnes i dag Advokatvakten, en tilsvarende ordning organisert gjennom Advokatforeningen, men denne er ikke landsdekkende og har begrensede åpningstider. Dagens ordning sørger for at en uforholdsmessig høy andel nordmenn i dag ikke får nødvendig rettshjelp.

Jon Eskil Ramsrud Kindberg, saksbehandler i Jussbuss

Midt på sommeren i fjor la et regjeringsoppnevnt arbeidsutvalg frem en utredning om førstelinjetjeneste i forbindelse med oppfølging av NOU 2020:5, Likhet for loven – lov om støtte til rettshjelp.

Arbeidsgruppen utredet behovet for en slik førstelinjetjeneste. De anbefalte at det burde etableres en ordning hvor alle, uavhengig av inntekt, sakstype eller søknad, skal ha krav på én time med advokathjelp i nærheten av der hvor man bor. Det er også foreslått en nasjonal telefontjeneste og et digitalt tilbud.

Denne tjenesten skal ha kontorer rundt omkring i landet og vil fungere som en slags «fastlege» for juridiske problemer. Du får dermed en prat med en advokat som kan gi deg et raskt svar på ditt juridiske problem og eventuelt råd til videre fremgang.

En slik ordning vil sikre at man kan avklare saker raskere og dermed unngå unødig lange og kostbare prosesser.

En slik ordning vil sikre at man kan avklare saker raskere og dermed unngå unødig lange og kostbare prosesser. Ikke minst vil en slik ordning sørge for at rettsikkerheten til folk flest blir styrket.

Jussbuss er ikke i tvil om at en slik ordning vil være et viktig og nødvendig steg mot et rettferdig samfunn. Likhet for loven er et grunnleggende prinsipp i rettstaten Norge og en førstelinjetjeneste vil hjelpe særlig utsatte grupper som ikke får dekket rettshjelpsbehovet sitt på andre måter.

Les også: Det er farlig å være kvinne nå

Vi oppfordrer derfor regjeringen til å følge opp forslaget til arbeidsgruppen og sørge for at det etableres en slik ordning.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt