Debatt

Uetisk å la være å satse på genteknologi

Vi mennesker har alltid rådet over naturen og endret på den for å imøtekomme våre behov. Det avgjørende etisk sett er ikke om det vi gjør er naturlig eller unaturlig, men om det er forsvarlig.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Mer fra: Debatt