Debatt

Jo, bukken får lov å passe havresekken

Ingen andre næringer har så mye frihet som skognæringen. Skogbruksloven må endres, vi trenger en offentlig kontrollinstans.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I et debattinnlegg i Dagsavisen (23. februar) med tittel: «Nei, bukken passer ikke havresekken» går administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog, Gudmund Nordtun, i rette med NRK sin artikkelserie om skogbruket. Han påstår at alt står bra til, skogbruket er solid og profesjonelt med gode systemer for kartlegging, kontroll og sikring av naturverdier.

NRK sin artikkelserie viser at kartleggingen, som skognæringen selv har utført, er mangelfull. De greier bare å fange opp en brøkdel av naturverdiene og nøkkelbiotopene har en tendens til å bli avsatt i områder der det er vanskelig å drive hogst.

Gjermund Andersen.

En forutsetning for hele skognæringens registreringsordning («Miljøregistrering i Skog» – MiS) – og tilskuddene til denne – har vært at all skog som er aktuell for hogst skal registreres, og registreringene skal være etterprøvbare. Registreringene skal videre, «for å være i tråd med forskning og forskrifter» (Nordtun), dokumentere en lang rekke detaljer om hva som observeres i hver enkelt teig av skogen.

Det er disse forutsetningene som svikter fundamentalt.

Martin Lindal

Påtakelig nok fant skognæringen mye mer da NRK var med dem i Vermedalen, men det gjorde de også i Notodden, etter at fagbiologer påpekte at MiS bare hadde fanget opp en brøkdel av verdiene.

NRKs eksempel er regelen, ikke unntaket. Naturvernforbundet har i en rapport dokumentert 100 teiger som hadde så store verdier at de skulle vært fanget opp av MiS, men som registrantene har gått forbi. I etterkant er det utvalgsmøter der noen nøkkelbiotoper blir valgt ut. I den prosessen har skogeier stor påvirkningskraft.

Vår erfaring viser også at ødeleggelse av nøkkelbiotoper ikke har noen konsekvens for vedkommende som har ødelagt biotopen. En anmeldelse fører ikke fram fordi skogbruksloven henviser til det private sertifiseringssystemet PEFC.

Det er riktig at noen organisasjoner deltok under revisjon av PEFC-standarden, selv om de i etterkant blir brukt i næringens propaganda. Organisasjonene har gjort en god jobb, og den nye versjonen av standarden er strammet inn på flere punkter.

Det er imidlertid ikke regelverket som har vært hovedproblemet, men manglende etterlevelse av det. Det har også vært umulig å få innsyn i klagebehandlingen. Det har vært helt lukket for innsyn, selv etter at Klagenemnda for Miljøinformasjon har gitt oss medhold i klage.

Vi mener det er naivt å tro at næringen tar ei skikkelig rydding så lenge de får drive under prinsippet «frihet under ansvar».

Naturvernforbundet i Buskerud ble intervjuet av revisjonsgruppen om våre erfaringer med klagesaker. Det er å håpe at våre erfaringer har ført til endringer i PEFC-standarden som vil føre til innsyn i klagebehandling.

Skognæringen må i større grad respektere sitt eget regelverk. De må også i mye større grad ta hensyn til biologisk mangfold og friluftsliv. Flatehogst må være unntaket, ikke regelen. Vi mener det er naivt å tro at næringen tar ei skikkelig rydding så lenge de får drive under prinsippet «frihet under ansvar».

Skogbruksloven må revideres, og en offentlig kontroll må inn. Det er ingen andre næringer som har så mye frihet som skognæringen.

Bukken må ikke få lov å passe havresekken.

Mer fra: Debatt