Debatt

Nærmiljø? Hvilket nærmiljø?

Når Ruter og Vy ber befolkningen «benytte nærområdene» og ikke reise kollektivt, så er du fanget.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Korona-situasjonen gjør at Ruter og Vy oppfordrer folk til å bli nærområdet, unngå kollektivtrafikk og bruke bilen for å komme opp i marka. Byrådet med Oslo MDG i spissen kjemper for å redusere bilbruken i Oslo. I knutepunktområder som Nydalen trenger du ikke bil, når du har trikk, tog, buss og T-bane.

Men når Ruter og Vy ber befolkningen benytte nærområdene og ikke reise kollektivt, så er du fanget.

Les også: Oslo–skolene: – Det er vanskelig fordi vi i utgangspunktet så for oss et lys i enden av tunnelen

Det bor 10.000 mennesker i Nydalen i dag. Kommunen har estimert at det skal vokse til 20.000 om 10 år. Kampen for friområder i Nydalen har pågått i flere år, og både Oslo kommune og utbyggere arbeider nå for å etablere et større og flere mindre friområder og parker i området. Det er bra, men gjeldende forslag er ikke godt nok.

Både Sagene og Nordre Aker bydel har vedtatt at det skal bli en park i Nydalen på minst 15 daa, i ett helt stykke. Får PBE gjennomslag for sitt siste arbeidsforslag svarer det på 15 daa, men forslaget har flere ulemper. Det første er at Schibsted har en leieavtale med Obos som kan forlenges til 2040.

Det vil si at opp mot 50 prosent av parken kan få utsatt realisering til 2040.

Det andre punktet er formen, som legger begrensninger på plasskrevende aktiviteter som ballspill, aking, frisbee med mer. Det tredje er nærhet til den sterkt trafikkerte Sandakerveien vest for parken. Det fjerde er sol og lysforhold. I mai, når solforhold måles, er det foreslåtte området det første som får skygge om ettermiddagen.

Analyser av mobiltrafikk viser at under sosial nedstenging under covid øker folks bruk av friområder i nærområdene. Situasjonen viser Oslo kommune tydelig at Nydalen trenger friområder. Nydalen trenger friområder nå, med gode trafikale og gode lysforhold.

Les også: – Folk skal vite at det er store sentrale lagre, korte avstander og ikke mangel på mat

Byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG) har bedt PBE om å realisere en så stor park som mulig i Nydalen på tvers av to tomter. Det har ledet til PBE sitt forslag, med de utfordringer det har. I aksjonsgruppen Ja til Stor Park i Nydalen mener vi at parken må realiseres på en av tomtene, så kan eventuelt tilleggsareal komme som et positivt bidrag. Forslaget medfører forvaltnings- og kostnadsutfordringer. Forvaltningsloven sier at PBE ikke har mulighet til å legge krav om å se flere av tomtene i Nydalen i sammenheng, med mindre det er politisk vilje til å gjøre det. Her mener aksjonsgruppen at PBE heller bør lene seg på rikspolitiske retningslinjer for utbygging for barn, enn på forvaltningsloven.

Retningslinjene pålegger kommunene å ta hensyn til barn når ny utbygging skal gjøres.

Kostnadsutfordringen kan så spres over flere av de utbyggingsområdene som står i kø i Nydalen. Videre statuerer FNs bærekraftsmål nr 3 om god helse og livskvalitet og nr 5 om likestilling mellom kjønnene, målet om sosial bærekraft. Sosial bærekraft handler om å jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt helsefremmende liv, til å få utdanning, jobbe og leve uten diskriminering av noe slag. Stabile og inkluderende samfunns- og arbeidslivsforhold er en viktig brikke for at et menneske skal ha et trygt og stabilt liv.

Les også: Nytt teater på Oslo øst: – Vi vil ikke være et teater der du må kjøpe en dyr billett for å komme inn

Sosial bærekraft inkluderer behov for sosial infrastruktur. Områder hvor folk kan tilbringe livene sine, skape identitet, møte andre mennesker på tvers av sosiale og kulturelle lag eksisterer ikke i Nydalen i dag. Dette har vi visst lenge, covidkrisen understreker behovet tydelig. Ennå er ikke FNs bærekaftsmål nr 13 om å stoppe klimaendringene nevnt. Mer betong og asfalt er ikke svaret på det.

Mer fra: Debatt