Debatt

«Vi må jo spare penger»

Utviklingshemmede uten inntekt pålegges å finansiere Vestre Akers økonomiske rot.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bydel Vestre Aker (min bydel) pålegges av kommunen å tilbakebetale gjeld i løpet av de to neste årene. Dette skriver Dagsavisen i en lengre artikkel 4.7.2020.

Mange av kuttene er under utredning, men det de har til felles er at de nesten utelukkende dreier seg om kutt i velferdstjenester rettet mot funksjonshemmede, eldre og utviklingshemmede.

Les også: Bydelens gjeld er enorm – nå stenger de seniorsenteret

Dette innebærer områder som fysioterapi, TT-kjøring og BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse).

TT-kjøring er en drosjeordning for dem som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport, og for mange er tilbudet avgjørende for å ha et sosialt liv og for å holde kontakt med venner og familie. En reduksjon i denne tjenesten vil innebære en større grad av isolasjon.

BPA er en rettighetsfestet velferdstjeneste, der brukere med stort hjelpebehov får praktisk bistand.

I mange tilfeller dreier det seg om gjøremål i hverdagen av praktisk art, men for mange dreier seg om hjelp til å gjennomføre utdanning og arbeid. BPA er altså enn måte for funksjonshemmede å være en del av samfunnet på.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Når det gjelder fysioterapi betaler allerede brukerne egenandel for dette, også de kronisk syke, men bydelen vil altså gjøre dette enda dyrere og mindre tilgjengelig. Foreløpig er det bare kuttene innen fysioterapi som har blitt vedtatt.

Det mest alvorlige enkeltelementet som er under utredning i denne saken er likevel et punkt som er lett å overse om artikkelen leses raskt. Det foreslås en husleieøkning med en besparelse på 5 millioner.

For noen år siden ble blant annet utviklingshemmede i egen bolig pålagt å betale markedspris. For min bror med Downs syndrom (bosatt i Ullern bydel), betydde dette en husleie på over 10.000 kr.

Bystyret reverserte denne avgjørelsen, men nå er det tydeligvis ønskelig at utviklingshemmede uten inntekt igjen skal pålegges å finansiere bydelens økonomiske rot.

Det er jo lov å prøve seg.

Jeg er selv funksjonshemmet og bor i en blokk på Hovseter. Jeg har ikke BPA, men jeg går til fysioterapi en gang i uka og bruker TT-kjøring for å holde kontakt med venner og familie. Heldigvis har jeg en fast stilling på en ungdomsskole i Oslo, der arbeidsreisene jeg tar daglig er knyttet opp mot NAV.

Men det har ikke alltid vært slik.

I 2011 ble bydelene også pålagt å spare penger. Den gang som nå, ble funksjonshemmede, utviklingshemmede og eldre rammet av kutt. Oslo Taxi, som til da hadde ansvaret for skolekjøring og arbeidsreiser, mistet kontrakten til det svenske firmaet Samres. Kontrakten ble gitt utelukkende på pris, ikke kvalitet. Kontrakten ble imidlertid sagt opp etter et halvt år. Firmaet kunne nemlig ikke oppfylle kravene Oslo kommune og bydelen stilte til dem.

Eller for å si det på en annen måte: Samres manglet erfaring, kompetanse og kapasitet.

Administrerende bydelsdirektør Hege Kristin Sunde skylder på «rot i økonomien» (Dagsavisen 4.7.2020). Hun fortsetter med å påstå at «det er rett og slett ikke så mange andre steder enn i helsetjenester vi kan kutte». Det hører også med til historien at en av årsakene til Vestre Aker sitt økonomiske rot skyldes en overfinansiering av private barnehager. Funksjonshemmede, utviklingshemmede og eldre må tydeligvis få dårligere livskvalitet for at folk med mer penger skal oppleve valgfrihet.

Les også: Aldri glemme, alltid lære

Det var et enstemmig bydelsutvalg i Vestre Aker som sto bak de ønskede kuttene.

BU-leder fra Høyre, Yngvar Husebye, sier at de skal se nærmere på tiltakene om kuttene viser seg å være uforsvarlige (Dagsavisen, 4.7.2020). Vel, det er de. Men det vet bydelspolitikere, kommunepolitikere og rikspolitikere. Høyre har alltid vist stor motstand mot dagens TT-ordning. Kontrakten som ble gitt til Samres førte til stor utrygghet for grupper med behov for forutsigbarhet, for eksempel barn med autisme og Downs syndrom, og bystyret måtte til slutt si opp hele kontrakten.

Høyre har heller ikke vært ivrige tilhengere av BPA, og det var også Høyre som påla bydelene å la pasienter betale egenandeler for fysioterapi, også for kroniske diagnoser.

Husebye forsøker å fremstille det som om de «har gjort alt de kunne», og legger spesielt vekt på at det har vært viktig å ivareta tiltak rettet mot barn og unge.

Er det virkelig den gruppen som trenger å bli reddet her? For jeg antar at bydelen ikke regner med barn og unge med utviklingshemning eller funksjonshemning.

For meg og andre funksjonshemmede føles kutt i velferdstjenester som noe skjer ganske automatisk. Politikere kutter i tjenester rettet mot en gruppe som de har liten eller ingen interaksjon med til daglig, og det kan virke som om de anser oss for å være en særinteresse.

Men vi bor i bydelen, vi bor i byen og vi bor i landet. Vi er en del av befolkningen på lik linje med alle andre. Bydelsutvalget i Vestre Aker sender klare signaler gjennom kuttene de ønsker å foreta:

Det er ikke viktig å få flere funksjonshemmede ut i jobb.

Det er ikke viktig å få flere funksjonshemmede til å gjennomføre utdanning.

Det er ikke viktig at visse grupper av bydelens befolkning isoleres i boligene sine.

Det er ikke viktig om visse grupper presses til fattigdom og forverret helse.

Vi må jo spare penger.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra: Debatt