Debatt

Å få hjelp når det gjelder

For de som sliter med tunge tanker, kan det fort være klokka fire på natta disse melder seg.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Altfor mange mennesker i Norge tar hvert år sitt eget liv. Derfor har Stortinget bedt regjeringen om å få på plass en ny handlingsplan mot selvmord.

I oppfølgingen av stortingsvedtaket, sier helseministeren at han nå vil innføre en nullvisjon for selvmord i Norge.

Det er lett å slutte seg til en slik målsetting, men skal vi komme i nærheten av et slikt mål, trengs det kraftfull og riktig medisin.

I mange år har vi hatt en nullvisjon for antall drepte og hardt skadde i trafikken. Der har vi gjennom tiår lykkes med å få ned dødstallene. I 2018 mistet 108 mennesker livet på norske veier.

De siste par årene har tallene på trafikkdrepte vært de laveste på 70 år.

Mens tallene for trafikkdrepte systematisk har gått ned, ble det i 2018 registrert 674 selvmord i Norge. 472 menn og 202 kvinner. Det høyeste tallet siden 2001, og en økning på over 100 sammenlignet med det året Bent Høie ble helseminister.

Da Høie ble helseminister i 2013, lovte han å satse minst like mye på psykisk helse som somatikk. Dette kalte Høie «den gylne regel». Tall frem til 2017 viser imidlertid at psykisk helsevern bare hadde fått en femdel av veksten til somatikken. Og presidenten i Norsk psykologforening har kalt «den gylne regel» for en politisk bløff.

I 2018 ble 22 prosent av voksne med henvisning til psykisk helsevern avvist. Høie kalte selv dette «uheldig». Slik kan vi ikke ha det! Om vi ønsker å få ned selvmordstallene, må folk få den hjelpen de trenger, når de trenger den, enten det er i kommunen eller spesialisthelsetjenesten.

Under dagens regjering har man bygd ned over 800 sengeplasser innen psykisk helsevern.

De siste 20 årene er reduksjonen over 2.500 plasser. Å gi flere god hjelp i kommunen der de bor eller gjennom dagbehandling er positivt. Men for de som sliter aller mest psykisk, må vi også ha tilgjengelig et døgntilbud. I Østfold melder man nå om at pasienter må sove på kontorer.

Sandviken sykehus i Bergen varslet i 2018 om at de måtte legge over 300 psykisk psyke i korridorene, fordi det var fullt og alternativet for disse pasientene var verre.

Derfor har Arbeiderpartiet ved flere anledninger de siste årene fremmet forslag om at vi må stoppe nedbyggingen av sengeplasser i psykiatrien, fordi det nå går utover noen av de aller mest sårbare pasientene i helsevesenet vårt.

Dessverre har regjeringspartiene og Frp stemt ned disse forslagene i Stortinget.

Noen målsettinger er det bred politisk enighet om. Å få til en reduksjon i antall selvmord er en av dem. Da må man imidlertid også vise vilje til å satse på de løsningene vi kan få på plass gjennom fellesskapet. Vise at samfunnet stiller opp!

Arbeiderpartiet har denne stortingsperioden foreslått både etablering av lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner og styrking av ettervernet for rusavhengige – fordi vi ser mange sliter når de kommer ut av behandling og dette er en tid der man er ekstra sårbar for overdosedødsfall.

I begge tilfellene har regjeringspartiene og Frp stemt oss ned i Stortinget.

Når Høie nå sier vi skal være mer til stede på digitale arenaer for å forebygge selvmord og selvmordsforsøk, må han gjerne ta frem igjen innspillet han fikk fra Arbeiderpartiet allerede i januar, om å få på plass noe så enkelt som en døgnåpen chat.

For de som sliter med tunge tanker, kan det fort være klokka fire på natta disse melder seg. Mange vil nok føle at terskelen for å sende en melding til en hjelpelinje er lavere, enn å måtte ringe og høre stemmen til en helt fremmed person.

Vi er inne i en tid der mange har vært og er mer ensomme på grunn av koronaviruset.

Samtidig er arbeidsledigheten på sitt høyeste på mange år. Begge deler kan bidra til at flere kommer til å slite psykisk. I vårt reviderte budsjett satte vi av 90 millioner ekstra nettopp til psykisk helsevern. Arbeiderpartiet mener vi trenger en kraftfull innsats for at selvmordstallene igjen skal gå ned. Da må vi sammen finne fram til den rette medisinen!

PS! Du leser nå en åpen artikkel fra Dagsavisen. For å få tilgang til alt innhold, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra: Debatt