Debatt

Rettsstaten kollapset

Norge er rammet av den største sosialpolitiske og juridiske skandalen i fredstid, skriver Arne Strand.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Denne uka har befolkningen fått høre en rystende fortelling om et totalt sammenbrudd i det norske demokratiets bærebjelker. Alle har sviktet: Regjeringen, Stortinget, domstolene, politiet, forsvarsadvokatene, Nav og den fjerde statsmakt: mediene.

Mediene visste ikke, heter det. Men lokale så vel som nasjonale medier har journalister som skal overvåke domstolen og påtalemyndigheten. Trygdesvindel er en alvorlig økonomisk kriminalitet som burde ha blitt omtalt. Så lenge det dreier seg om «småsvindlere» gidder man ikke å rapportere om det. Pipa får en annen lyd når Økokrim trekker en høyprofilert næringslivsleder for retten. Rettssaken blir da dekket minutt for minutt med landets fremste advokater i hovedrollene, og med dommere som har satt seg grundig inn i saken. Nav-skandalen er et grovt eksempel på klassejustis.

Skandalen begynte å rulle i 2012 da EUs trygdeforordning ble innført i norsk lov av regjeringen Stoltenberg. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm opplyste ikke i klartekst til Stortinget om at endringen ga folk rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger når de reiser innenfor EU/EØS-området. Stortinget må ha trodd at alt skulle være som før, det vil si at det var forbudt å ta med slike kortvarige sosiale ytelser ut av landet hvis man da ikke hadde fått Navs velsignelse.

Les også: Minst 24 nye straffesaker knyttes til Nav-skandalen

At Stortinget var i god tro, frikjenner ikke de folkevalgte fra det ansvaret de har for å bringe klarhet i de lover som vedtas. Feiloppfatningen i regjeringen og Stortinget kan forstås på bakgrunn av det rådende synet på trygdemottakere. Det er sosialt uakseptabelt å «nave». «Arbeidslinja» rår. Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) ba for eksempel folk stå opp om «morran» og gå på jobb. Saken var at folk ikke hadde noen jobb å gå til. De måtte gå til Nav.

Min forskrekkelse over mistroen til de trygdede overgås bare av forskrekkelsen over at Nav i mange år har fått dømt folk for trygdesvindel på et uriktig grunnlag. Selv etter at Trygderetten i 2017 påviste feil i Navs avgjørelser, fortsatte de arrogante byråkratene i Nav å forfølge folk med de mest utspekulerte metoder som sjekking av bankkort og sporing av datamaskinens IP-adresse. Galskapen fortsatte til august i år, da det endelig gikk opp for arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) at Nav var på ville og ulovlige veier. Det første varselet nådde statsråden før jul, men hun valgte altfor lenge å bli sittende stille med lukket munn. Mangel på handling kan ende med at hun mister jobben som statsråd.

Minst 48 personer er blitt uskyldig dømt for trygdesvindel. 38 har fått ubetinget fengselsstraff. Minst 2.400 personer har uriktig fått krav om tilbakebetaling av pengene. Skandalens omfang vokser. Det kan være begått enda flere justismord enn de som er oppdaget. Riksadvokat Tor-Aksel Busch, som var på vei ut døra med blomster i hendene etter lang og tro tjeneste, er rystet over rettsskandalens omfang. Det har han grunn til. Dette skjedde på hans vakt. Blomstene er blitt til kaktus. Andre får jobben med å rydde opp etter Norgeshistoriens største rettsskandale.

Les også: Nav-skandalen: «Både systemet og enkeltpersoner må stilles til ansvar»

Sigrun Vågeng ble leder for Nav i 2015. Oppdraget gikk ut på å få en skakkjørt organisasjon på fote. Hun forlater Nav med en enorm skandale i hendene. Med sine 69 år er hun pensjonist neste år. Det kan kanskje redde henne fra å bli sparket allerede nå. Hun kan ikke forsvare seg med at hun ikke visste noe før det var for sent.

Toppsjefens jobb er å vite hva som foregår. Det gjelder alle de tre som sto fram på pressekonferansen mandag: Anniken Hauglie, Sigrunn Vågeng og Tor-Aksel Busch.

Hovedkonklusjonen i den omfattende Makt- og demokratiutredningen fra 2003 er at demokratiet forvitrer. Folkestyret er svekket i alle ledd. Nav-skandalen har svekket befolkningens tillit til demokratiet.

Mer fra: Debatt