Debatt

Vindstille

Vindkraft er en del av løsningen med det grønne skiftet. Men ingen ønsker løsningen på en knaus nær seg selv.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Regjeringen dropper ideen om å utarbeide en nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat med 13 aktuelle områder for bygging av vindmøller blir nå lagt i skuffen. Tanken var at en slik rammeplan skulle være et konfliktdempende tiltak. Slik ble det ikke. Protestene har strømmet inn fra alle hold, og regjeringen fikk kalde føtter i vinden.

I et halvt år har kampen rast mellom dem som vil verne områder mot vindkraft, og dem som vil bygge ut. Alle er enige om at hvis Norge skal lykkes med det grønne skiftet, må vi bygge ut mer grønn energi. Vindkraft er en del av løsningen. Men ingen ønsker løsningen på en knaus nær seg selv.

«En framgangsmåte der den grønne omstillingen tres nedover hodene på lokalbefolkninger mot deres vilje, vil bare mobilisere motkrefter og føre til polarisering. Da vil det grønne skiftet bli vanskeligere å gjennomføre på sikt», advarte vi på lederplass i april. Og kanskje er det en klok vurdering av regjeringen å komme opp med en ny, mindre konfliktfylt plan. Men det haster. I kampen mot klimaendringene er tid den aller knappeste faktoren. Den vi har minst av.

Vindmøller må til, men det må gjøres mer attraktivt for lokalsamfunn å bytte bort urørt natur. Bytteforholdet må bli bedre for de berørte. Kommunene som har protestert får lite eller ingenting igjen for å avstå arealer til vindkraftproduksjon. Det ville vært direkte uklokt ikke å komme disse innsigelsene i møte.

Klok forvaltning av naturressursene har vært et adelsmerke for norsk energipolitikk gjennom årtier. Hjemfallsrett og offentlig eierskap har sikret at nasjonale interesser ivaretas. Samtidig har man, særlig når det kommer til vannkraft, sørget for at store deler av gevinsten ved produksjonen pløyes tilbake til de lokalsamfunnene som faktisk avstår arealer.

Dette er en tilnærming som bør ligge til grunn for vindkraftpolitikken også. Da vil det forhåpentligvis bli langt enklere å skape oppslutning om prosjektene, enn om hele profitten går til utenlandske selskaper som tar med seg overskuddet ut av Norge.

Mer fra: Debatt