Debatt

Vikingskipene er glemt

Som museumskollega kan jeg ikke la være å protestere. Vikingskipshuset på Bygdøy risikerer å måtte stenge.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er en trist realitet som begynner å synke inn hos historieinteresserte nordmenn. Stengningen kan skje fort hvis ikke politikere og bevilgende myndigheter straks tar et initiativ.

Oslo har en vakker museumshalvøy som trekker over halvannen million besøkende i året. Fire museer formidler på hver sin måte viktige deler av Norges maritime historie. Det viktigste av dem er Vikingskipshuset med de bevarte skipene Oseberg, Gokstad og Tune. De tre skipene er en sentral del av verdensarven og er kjent over hele verden. De øvrige museene er Framhuset, Norsk Maritimt Museum og Kon-Tiki-Museet. Bygdøy har også attraksjonene Folkemuseet, Bygdøy kongsgård med Gartneriet, Oscarshall og HL-senteret.

Siden 2006 har det vært kjent at vikingskipene er truet. Klimaet i de flotte gamle bygningene er ikke tilpasset over tusen år gamle skip. Støttesystemet er ikke godt nok, skipene siger, sprekker og forvitrer.

Det vet politikerne, og det vet Undervisningsdepartementet. Det foreligger tegninger og planer for et nybygg på 9300 kvadratmeter. Det blir tre ganger større enn bygningen som står der i dag og skal legges naturlig sammen med eksisterende bygningsmasse. Kostnadsrammen er avhengig av fremtidige politiske prosesser. Hvis prosjektet kommer i gang i løpet av kort tid, er det mulig med ferdigstillelse i 2023.

Til tross for det, er det hverken i år eller i tidligere år bevilget én krone til å ta vare på vikingskipene eller å gjennomføre planene om nybygg. Det er bevilget mindre summer til et forskningsprosjekt, men det betyr lite i den store sammenheng.

Det som betyr noe, er at politikere og myndigheter, med åpne øyne, lar Norges største severdighet, og viktigste historiske minne, forfalle slik at Vikingskipshuset risikerer å måtte stenge. Det er et signal om at Norges-historien er i ferd med å miste viktige klenodier og Oslo og Norge en turistmagnet.

I dag har Vikingskipshuset over en halv million besøkende hvert år. Det er anslått at et nytt og større vikingskipshus får 800 000 besøkende.

Ikke noe av dette ser ut til å gjøre inntrykk på de bestemmende. Det rare er at dette skjer samtidig med at det skjer en storstilet satsning på museer i Oslo. Her er det en enorm vilje til å investere. Jeg unner de andre museene hver krone, men det er nær på en katastrofe at det ikke investeres én krone i det viktigste museet av dem alle. Samtidig vil det skade museumsklyngen på Bygdøy.

Og nettopp klynger ser ut til å bli et trumfkort for Oslo som turistby. Nasjonalmuseet på Vestbanen åpner og har et samlet areal på 54.600 kvadratmeter. Ved ferdigstillelse er det Nord-Europas største kunstmuseum. Nærheten til Astrup Fearnley Museet og Nobels fredssenter, samt med planlagt nytt konserthus på Filipstad danner en kulturklynge på Vestbanen/Tjuvholmen/Filipstad.

I Bjørvika blir det nye Munch-museet en sensasjon. Det får et utstillingsareal på 4610 kvadratmeter og et anslått publikumstall på 500.000 besøkende årlig. Sammen med Den Norske Opera og det nye Deichmanske hovedbibliotek som åpner i 2019, gir det et samlet årlig besøk i Bjørvika på over to millioner. I tillegg kommer en kraftig opprusting av Naturhistorisk museum på Tøyen.

De siste årene har Vikingskipshuset vært Norges desidert best besøkte museum. Om ikke noe annet argument holder, burde i hvert fall det tydeliggjøre at det er komplett uforståelig i at det politiske Norge ikke finner grunn til å prioritere vikingskipene og det huset de skal tilbringe fremtiden i.