Debatt

Slutt å true oss, Høie!

Helseministeren har truet med å stanse utbyggingen av Aker, dersom Ullevål sykehus ikke legges ned.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Aker sykehus venner har hele tiden arbeidet for gjenreising av Aker sykehus og for å få de fire Groruddals-bydelene samlet tilbake hit. Vi ser at helsebyråkratiets planer vil det annerledes. Nå har helseministeren truet med å stanse utbyggingen av Aker, dersom Ullevål sykehus ikke legges ned. Dette kom fram i et lengre intervju med Høie i Oslo legeforenings fagblad Journalen nylig. Dette ser vi som en ren provokasjon.

Aker sykehus venner har fulgt nøye med i alle planer, utredninger og vedtak som er gjort siden sykehusene i Oslo ble slått sammen til Oslo universitetssykehus HF for snart ti år siden. Her har mye gått galt. Det vil det fortsatt gjøre, om planene Høie har godkjent, gjennomføres.

Det største mistaket i løpet av de ti årene var nedlegging av Aker sykehus. Det er de fleste i dag enige om. Nå skal Ullevål bort. Også på Aker skulle tomta selges for å finansiere videre utbygging av Oslo universitetssykehus. I stedet ble gode fagmiljøer ødelagt. Et velfungerende sykehus høyt verdsatt av befolkningen ble borte. Overfylte Ahus overtok pasientgrunnlaget og pengene som fulgte med. I dag er befolkningen fra bydelene Stovner, Grorud og Alna i Groruddalen henvist til dette sykehuset i Akershus. Ironisk nok må Ahus kjøpe sykehussengeplass av det private Diakonhjemmet i Oslo for å få plass til disse pasientene. Slik har verken Ahus eller OUS i dag plass til Oslos pasienter. Vi har smertelig erfart hva det vil si å legge ned et godt sykehus. Denne tabben må ikke gjentas med Ullevål. Kort sagt: Oslo mangler sykehusplasser i dag. Bygg nytt på Aker. Bevar Ullevål.

Aker sykehus venner har lenge ment at Oslos befolkning mest av alt trenger nytt lokalsykehus. Skal det bli en realitet, må en snu opp ned på de virkelighetsfjerne planene om å bygge stort på den trange tomta på Rikshospitalet/Gaustad og samtidig legge ned Ullevål. Glem Gaustad, behold Rikshospitalet, forny Ullevål og la Groruddalen få tilbake lokalsykehuset på Aker, har vi sagt.

Planene helseministeren forsvarer, tar blant annet ikke høyde for befolkningsøkningen og økt antall eldre framover. Det er urealistisk å regne med at bydelene skal klare å overta mer av den jobben sykehusene gjør i dag. Slik vi kjenner bydelene, sliter de i dag med å gi eldre pasienter det nødvendige pleietilbudet som trengs etter et sykehusopphold. Bydelene møter store utfordringer innen eldreomsorgen.

Tidligere i år ble aksjonen Redd Ullevål sykehus stiftet, og her jobbes nå iherdig for å redde byens største sykehus. Vi i Aker sykehus venner støtter arbeidet deres. Byens innbyggere trenger både Ullevål sykehus og et nytt sykehus på Aker. Helseministerens trussel om å stanse Aker-utbygginga er en provokasjon. Høie bør slutte med slikt. Han bør heller snu i tide. Start med å prioritere utbygging på Aker.

Mer fra: Debatt