Debatt

«Det er unaturlig!»

SKEIVE DYR: I helga er det Pride-parade i Oslo. Det gir grunn til å belyse hva som er naturlig og ikke.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

«Det er unaturlig!» er et argument vi stadig hører. Ideen om naturen som en slags ledesnor er gammel, og sitter dypt i oss. Hva er egentlig naturlig, og hva har det naturlige med sex å gjøre?

Bier og blomster

Mange dyr sysler med sex uten at det ser ut til å ha noe med forplantning å gjøre. Hvalrosser lever adskilt i hunn- og hannflokker store deler av året, med en utstrakt «gutteklubb» på sommeren der hannene onanerer og har sex med hverandre. Homoseksuelle pingvinpar viser seg å være et ganske vanlig fenomen både i det fri og i fangenskap.

Dvergsjimpanser, særlig hunnene, er kjent for sitt frilynte sexliv. Andre aper henger ikke langt etter. Delfiner er også svært sosiale – og svært seksuelle, og langt fra all sex foregår i parringstiden eller mellom dyr av motsatt kjønn. Sex handler åpenbart om langt mer enn å lage barn.

Instinkter og drifter

Man skal ikke lete så lenge blant argumenter om seksualitet og hva som er (eller ikke er) naturlig før vi finner ideen om at mennesker har sex for gledens skyld, og at dyr har det for å få unger. Argumentet om at dyr bare har sex for å få unger krever imidlertid at dyrene har et bevisst forhold til forbindelsen mellom akten (sex) og resultatet (unger).

Vi kan muligens se for oss at sjimpanser og delfiner har skjønt sammenhengen om vi legger godviljen til, men det er vanskeligere å tro at en torsk eller frosk har noen forståelse for at eggene hun legger blir hennes barn. Trangen til å formere seg er det ikke noe å si på, men det har ikke noe med avkommet å gjøre. Det handler om trang og drifter, dyr har sex fordi vi har lyst til å ha sex. Slik sett skiller ikke mennesket seg fra andre arter.

Alt vi bruker sex til

Det å ha sex er både kostbart og farlig. For at dyr i det hele tatt skal hengi seg til slik aktivitet, må den følelsesmessige belønningen være sterk. Sex utløser en kaskade av hormoner og signalstoffer i nervesystemet, og når først dette systemet eksisterer er det ingen grunn til at dyr ikke kan bruke det til andre ting også.

Hos makkaker (en type apekatter) klatrer hunnene i det sosiale hierarkiet ved å tilfredsstille hverandre. Hannløver vil normalt drepe hverandre for å få tilgang til en flokk med hunner, men noen ganger går to hanner sammen om å styre en flokk. I en løveflokk med to hanner vil mesteparten av sexen som foregår være mellom de to hannene. Homoseksuell adferd er registrert hos godt over 1000 dyrearter.

Det kan kanskje virke rart at seksualitet skal fylle så mange funksjoner i dyrs liv, men som mennesker burde vi ikke la oss overraske. Er det en art som virkelig bruker kjønnsliv og seksuelle drifter til alt mulig rart er det oss. Sex selger alt fra deodoranter til biler, og skaffer (eller koster oss) status, arbeidsplasser og vennskap.

Oss og dyrene

Homoseksualitet er kjent fra alle menneskeapene. Hos gorilla og orangutan er homoseksualitet vanligst hos unge, hos dvergsjimpanser og gibboner blant voksne. Hos noen av artene er homoseksualitet vanligst blant hunnene, hos andre blant hannene, og det kan variere fra flokk til flokk. Mennesket er ikke ekstremt verken i den ene eller andre retningen. Også hos oss varierer praksisen fra kultur til kultur.

Når vi snakker om hva som er naturlig er det ofte med en forutsetning om at det naturlige nødvendigvis er godt. Dette stemmer naturligvis ikke, hverken i etikken eller kjønnslivet. Vi må se på hva som er naturlig for vår art. Vi finner seksualitet som ikke har noe med forplanting å gjøre hos alle intelligente flokklevende dyrearter, og mennesket er både den smarteste og mest sosiale arten på planeten.

Mer fra: Debatt