Debatt

Fritt frem for debatt om surrogati

Kvinnefronten vil debattere surrogati under Pride. Og det får de.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kvinnefronten stiller i innlegget i Dagsavisen 15. juni spørsmål ved om Pride ikke bør strekke seg forbi FRIs politikk. Svaret er ja. Debattene under Pride styres ikke av FRIs politikk, de styres av stemmene som deltar.

Til Pride House, som er det politiske verkstedet under festivalen vår Oslo Pride, meldte Kvinnefronten inn et forslag om en debatt som skulle omhandle både salg av sex og surrogati. Vi har vært i kontakt med Kvinnefronten på e-post og telefon om dette, og tilbudt deltakelse i to forskjellige paneler med de respektive temaene. De ønsket ikke å stille i noen av dem. Det får stå for Kvinnefrontens regning.

Våre frivillige i Pride House-gruppa har en koordinerende rolle. Deres oppgave er å ta for seg de innmeldte temaene, og vurdere dem i sammenheng med helheten av programmet. Vårt mål er, i størst mulig grad, å forsøke å gi rom for meningsmangfold og uenighet der vi vet det er motstridende meninger. Det gjør vi blant annet ved å samkjøre tema, slik at meningsmotstandere møter hverandre, i stedet for å debattere i ekkokammere med meningsfeller.

Under Pride House søker vi å dekke en bredde av spørsmål som er viktige for den skeive bevegelsen og den skeive befolkningen. Det gjør vi gjennom å invitere organisasjoner, akademikere, aktivister og andre til å melde inn programforslag. Programmet er i stor grad fylt opp av andre enn FRI, og dette er med på å sikre bredden i meninger og perspektiver. Det er synd at Kvinnefrontens perspektiver ikke blir med i disse debattene, på tross av at de ble spurt om å delta.

Kvinnefrontens fremstilling av FRIs politikk om surrogati er for øvrig upresis. Frem til vårt landsmøte i slutten av mai 2018 var FRIs politikk at vi ønsket en prøveordning for altruistisk surrogati. Det er nå endret til at FRI ønsker å innføre altruistisk surrogati i Norge, med reell etterprøvbarhet av frivilligheten, og at det skal være reelle sanksjonsmuligheter ved brudd på dette.

Mer fra: Debatt