Debatt

Bærekraftige byer og sterke distrikter – en melding uten globalt perspektiv

Utrolig at regjeringen hevder å lage en helhetlig byutviklingspolitikk uten å ta hensyn til den verden våre byer er en del av.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tidligere i år ble stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter lagt frem av regjeringen. Formålet er å peke på de store samfunnsutfordringene og meisle ut ei retning for hvordan politikken kan tilpasses regionalt og lokalt. Men ikke globalt. I en globaliserende verden er det tilnærmet utrolig at regjeringen hevder å lage en helhetlig byutviklingspolitikk uten å ta hensyn til den verden våre byer er del av.

Det som skjer i byer verden over påvirker det som skjer i norske byer. Da blir det betimelig å spørre regjeringen hvorfor de ser bort fra internasjonale finansielle, økonomiske, kulturelle, demografiske, helsemessige osv. faktorer som i økende grad påvirker våre byer.

I 2016 ble Bærekraftmålene og «New Urban Agenda» (NUA) vedtatt av FNs medlemsland. Begge setter mål for hvordan byer skal utvikle seg. Dermed setter de krav til politikken og planene som må legges til grunn. Lokalt, nasjonalt og globalt. Begge dokumentene framhever samarbeid på tvers av grenser som avgjørende for oppnåelse av målene. Nord kan lære av Sør og vice versa. Utveksling av ny kunnskap og teknologi er essensiell for alle endringsprosesser. Byutvikling er intet unntak.

I takt med økende befolkningsvekst i verden planlegges byer i en hastighet vi ikke har opplevd før. Det er bokstavelig talt livsviktig at alle blir med i diskusjonen om framtidas byer. Medvirkning burde vært et særskilt fokusområde i meldingen. Dessverre er det ikke slik. Det finnes utallige eksempler på at medvirkning øker folks eierskap til byene, styrker identitet og livskvalitet. Oppgradering av marginaliserte områder gjennom folks deltakelse er det som vil ha mest effekt sosialt og økonomisk.

Vi trenger en norsk byutviklingspolitikk som ser de store utfordringene og mulighetene som ligger i global urbanisering. Vi bør ta utgangspunkt i målene som Norge har sluttet seg til i 2030-agendaen og NUA. Alle bør være med i denne globale by-dugnaden. Det må meisles ut en politikk som legger til rette for dette – lokalt, nasjonalt og globalt.

Teksten står for egen regning.