Debatt

Nytt håp for nedre Grefsen og Smestad?

Mange spør seg hva den nye kommuneplanen betyr for deres hjem og nærmiljø, særlig alle de som bor på nedre Grefsen og Smestad.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Byrådet har nemlig plassert disse boligområdene i en ny kategori B og spørsmålet er hvilken konsekvens dette vil ha for områdene. Samtidig har byrådet fjernet utnyttelsesgraden som var tilsvarende som på Majorstuen og Grünerløkka.

Områdeutnyttelsen skal nå avklares i såkalte mulighetsstudier og på Smestad er byrådet i gang med dette. Der har de proklamert at det skal lyses ut tre alternativer, med henholdsvis 70, 85 og 100 % områdeutnyttelse. 100 % utnyttelse var akkurat hva Smestad hadde i forrige kommuneplan, så her kan resultatet bli like ille som sist. Slike drastiske planer skulle ha vært konsekvensutredet på kommuneplannivå, og Frp har fremmet forslag om at planarbeidet for Smestad stilles i bero til dette er gjort.

Vårt forslag i bystyret i fjor høst om at nedre Grefsen skulle bestå, fikk kun støtte fra KrF og Rødt. Jeg håper nå at Høyre og Venstre kan endre standpunkt og slutte opp om dette. Det ville betydd håp for nedre Grefsen.

Mer fra: Debatt