Debatt

EØS-avtalen – et redskap for privatisering av velferd

LO avblåser EØS-skroting, melder Avisenes Nyhetsbyrå og Dagsavisen tirsdag 21. mars. Men hvorfor skal vi støtte opp om en avtale som brukes som verktøy for privatisering av velferd?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Norge trenger en handelsavtale med EU. Men EØS-avtalen er mye mer enn en handelsavtale. Vi i FO er særlig opptatt av at EØS-avtalen blir brukt som et redskap for privatisering av velferd.

I 2014 vedtok EU nye direktiver om offentlige anbud. Da ble helse- og sosialtjenester inkludert i de tjenester som styres av direktivet. Som en følge av EØS-avtalen skal norsk lov tilpasses disse direktivene. Den norske regjeringen har benyttet denne sjansen til å åpne velferdstjenestene ytterligere for privatisering. De som nå særlig står utsatt til, er de ideelle aktørene i velferdsstaten; organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen. De skal nå tvinges til å konkurrere på samme vilkår som de kommersielle aktørene.

Vi har en hundreårig historie med en velferdsstat hvor det offentlige står for ryggraden i tjenestene, mens frivillige organisasjoner fungerer som et supplement. Samspillet har bidratt til god tjenesteutvikling. Profitt og forretningshemmeligheter har ikke fått styre. Nå bruker regjeringen EØS-avtalen til å undergrave denne modellen. Avgjørelser i EU-domstolen trumfer norske historiske tradisjoner. Politikk blir omgjort til juss. EØS-avtalen brukes som et redskap for privatisering.

Vi mener det er noe grunnleggende udemokratisk når EU-direktiver og EØS-avtale blir brukt på denne måten. Hvorfor skal vi da støtte opp om en avtale av denne typen?

FOs medlemmer jobber i tjenestene for de mest utsatte; i barnevernet, i Nav, i tjenestene til mennesker med utviklingshemming, i rusomsorgen, i psykiatrien. Forsvaret av velferdsstaten står høyt på dagsorden for oss. Derfor vil vi si opp hele EØS-avtalen. Oppsigelsestiden er ett år. Det året kan vi bruke på å forhandle fram en reell frihandelsavtale med EU som er i overenstemmelse med nasjonale tradisjoner, tariffavtaler og ILO-konvensjoner.