Debatt

Høyres landsmøte – bli en pådriver for menneskerettigheter også i Norge

I forslag til stortingsprogram 2017-21, under tema «Menneskerettigheter», ønsker Høyre å bidra til å bekjempe brudd på de universelle menneskerettighetene globalt. Konkrete tiltak i dette kapittelet gjelder i overvekt menneskerettigheter i utlandet. Og det er bra det. Men Høyre – dere har en jobb å gjøre her hjemme i Norge også - for funksjonshemmedes menneskerettigheter.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Menneskerettighetene brytes daglig for funksjonshemmede i Norge
.

Diskriminering av funksjonshemmede skjer jevnlig. Vi vet at funksjonshemmede ikke nødvendigvis får oppfylt sine rettigheter, selv om de etter loven har rett. Bygg, transport og utearealer er ikke tilgjengelige. Funksjonshemmede får ikke nødvendig og tilstrekkelig assistanse til å kunne leve aktive og selvstendige liv på lik linje med ikke-funksjonshemmede. Kvinneperspektiv mangler ofte i utredninger om funksjonshemmede. Dette er dokumenterte og anerkjente faktum.
Funksjonshemmedes menneskerettigheter i Norge trenger å bli fulgt opp på en skikkelig måte. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ber Høyres landsmøte om å ta funksjonshemmedes menneskerettigheter på alvor.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD, ser helheten i funksjonshemmedes menneskerettssituasjon.

CRPD er ikke gjennomført i norsk rett, og den valgfrie tilleggsprotokollen til CRPD om individuell klagerett til FN-komiteen er ikke ratifisert. De fleste andre ratifiserte FN-konvensjoner er gjennomført i norsk rett gjennom menneskerettsloven eller særlovgivning.

Vi ber Høyres landsmøte v/ Erna Solberg i sitt stortingsprogram under «Menneskerettigheter» om å inkludere gjennomføring av CRPD i norsk rett, og å tydeliggjøre det ansvar Norge har påtatt seg for å sikre at rettighetene til funksjonshemmede blir ivaretatt og oppfylt.

I neste stortingsperiode skal Norge rapportere i hvilken grad FN-konvensjonen er fulgt opp. Vi antar Høyre også på dette område ønsker å være blant de flinkeste i klassen, ikke bare ovenfor andre land, men også borgere her hjemme.

«Norge skal være en pådriver i å fremme rettigheter knyttet til likestilling og likeverd», står det i Høyres forslag til stortingsprogram. Da bør det være uproblematisk å følge opp målet om å være pådriver med et konkret forslag om CRPD – som medfølger at Høyre blir pådriver for likestilling og likeverd – også i Norge.

Blir dette gjort er det er et sterkt signal om politisk vilje til å etterleve FN-konvensjonen, og slik kan Høyre ha en intensjon om å forplikte myndigheter i Norge til å følge menneskerettighetene.

Det vil bety mye for FFO, våre 83 medlemsorganisasjoner og 19% av landets befolkning, som har nedsatt funksjonsevne.
Godt landsmøte 2017!

Fagpolitisk leder, Berit Therese Larsen
Generalsekretær Lilly Ann Elvestad
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Mer fra: Debatt