Bergen

Fylkeslegen ber om møte med Haukeland sykehus etter Johannes-saken

Johannes Grane ble liggende og vente på hjelp i halvannen time. Fylkeslegen lurer på hva som skjedde med en EKG på avveie.

BERGEN (Dagsavisen): – Det er et ganske vesentlig stykke informasjon, sier fylkeslege ved Statsforvalteren i Vestland, Sjur Lehmann til Dagsavisen.

I januar 2021 ble da 70 år gamle Johannes Grane fraktet til Haukeland sykehus i all hast med et stort hjerteinfarkt. Underveis i ambulansen ble en EKG sendt inn til sykehuset, slik at ekspertisen på Hjerteavdelingen kunne kalles inn umiddelbart.

Men ingen sto og ventet da Grane kom fram til Akuttmottaket. I stedet ble han liggende i halvannen time før han fikk hjelp. Konsekvensene ble en langt dårligere helsetilstand i etterkant, konkluderte sakkyndige i erstatningssaken som fulgte.

Fikk feil informasjon

Men i fylkeslegens tilsynssak ble ikke saken forfulgt videre. Årsaken var at sykehuset oppga feil opplysninger. I deres redegjørelse ble det hevdet at de aldri fikk EKG’en fra ambulansen, noe som førte til forsinkelse i innkalling av personell.

Interne notater fra fylkeslegens kontor viser at dette ble avgjørende for lukkingen av tilsynet:

«Jeg synes vi kan avslutte saken, de (Hjerteavdelingen, journ. anm.) har svart godt for seg og forsinkelsen var ikke egentlig på deres hender.»

Men i Granes sykehusjournal gikk det fram at EKG’en var blitt printet ut på Hjerteavdelingen ti minutter etter den var sendt inn.

EKG'en ble utskrevet klokken 08.25 på sykehuset. Det var 13 minutter før Johannes Grane ankom sykehuset.

Ber om møte

Disse opplysningene var nye for fylkeslegen da Dagsavisen omtalte saken tidligere denne måneden. Nå har de bedt Haukeland sykehus om et møte.

– Vi ønsker å vite hvorfor vi har fått annen informasjon i tilsynssaken enn det som kommer frem i erstatningssaken. Vi tar sikte på et møte rett over påske, sier Lehmann.

– Mistenker dere at opplysninger ble tilbakeholdt med vilje?

– Det ønsker jeg ikke å spekulere i. Vårt utgangspunkt er tillit til at helsetjenestene gir oss den informasjonen vi skal ha, og derfor er det viktig å undersøke hva som var årsaken til at dette skjedde.

– Full tillit

Overfor Dagsavisen avviste avdelingsoverlege Kjell Vikenes at dette var gjort bevisst.

– Ifølge den involverte legen ble det muntlig formidlet til ham at EKG ikke var sendt oss, og gjorde ikke noe mer med det siden det var kort reisetid til sykehus med ambulanse. Derfor ble heller ikke denne feilopplysningen fanget opp og korrigert. Når vi leverer slike redegjørelser skal de være faktabasert og ikke legge skjul på noe, og jeg har full tillit til at det også var intensjonen til denne legen, uttalte Vikenes, og tilføyde at de nå ville informere fylkeslegen om feilinformasjonen.

Avhengig av hva som kommer fram i møtet mellom sykehuset og fylkeslegen, kan det bli aktuelt med gjenåpning av tilsynssaken.

– På møtet ønsker vi å drøfte med Haukeland om dette tilsier en ny vurdering av saken, særlig med tanke på meldingsgangen i forbindelse med innleggelsen, sier Lehmann.

Johannes Grane vant fram hos Norsk Pasientskadeerstatning tidligere i år. Der konkluderte de sakkyndige med at behandlingen han fikk ikke var i tråd med god medisinsk praksis.

Mer fra Dagsavisen