Helse

Flere får «hundredagershoste»: – Mest alvorlig for de minste barna

Folkehelseinstituttet ser en økning i antall nordmenn som sliter med langvarig hoste.

I 2024 tar regjeringen grep for ytterligere å beskytte befolkningen mot den plagsomme «hundredagershosten».

Britiske medier skriver om «hundredagershosten» som stadig flere pådrar seg i England og Wales. I Danmark meldes det om en kraftig epidemi. På sosiale medier-plattformen TikTok har emneknaggen «100daycough» nesten to millioner visninger.

Også i Norge har man det siste året sett en økning i antall smittede.

Men er dette noe nytt?

Bakterie, ikke virus

– «Hundredagershoste» har fra gammelt av blitt brukt om sykdommen kikhoste, sier Fredrik Skår.

Han er lege ved Folkehelseinstituttets avdeling for Luft-, blod- og seksuell smitte, og forklarer til Dagsavisen hvorfor sykdommen har fått kallenavnet sitt.

– Kikhoste er en luftveisinfeksjon som begynner ofte med forkjølelseslignende symptomer som hoste og rennende nese. Dette varer i en ukes tid før det går over til kraftig hoste, ofte i anfall. Disse anfallene kan vare ganske lenge, ofte flere måneder, derav begrepet hundredagershoste. Sykdommen er mest alvorlig for de minste barna, og det er hovedgrunnen til at vi vaksineres mot kikhoste gjennom barnevaksinasjonsprogrammet i Norge.

Det er bakterien Bordertella pertussis som forårsaker kikhosten. Bakterien smitter via dråpesmitte, som hosting og nysing.

– På denne tiden av året er det alltid mange virus og bakterier i omløp som kan gi symptomer fra luftveiene. De fleste er ufarlige og vi tester for det i liten grad. Nå for tiden vet vi at både influensa, koronavirus og andre vanlige virus som RS, Rhinovirus, adenovirus sirkulerer i befolkningen, i tillegg til bakterier som kikhoste og mycoplasma.

---

Fakta om kikhoste

  • En bakteriell luftveisinfeksjon som arter seg som langvarig og anfallsvis kraftig hoste.
  • Har kallenavnet hundredagershoste, fordi sykdomsforløpet kan vare i 3 måneder eller mer.
  • Forårsakes av bakterien Bordetella pertussis i familien Bordetella, og regnes som en svært smittsom sykdom. Sykdommen er spesielt alvorlig for spedbarn.
  • Under koronapandemien var det et betydelig fall i meldte kikhostetilfeller, der smitteverntiltakene hadde innvirkning på annen smitte som kikhoste. En økning i smittetilfeller var derfor ventet.
  • Smitter via dråpesmitte. Den smitteførende perioden varer ca. 3 uker fra symptomdebut og smittsomheten er størst de første 1–2 ukene når symptomene er uspesifikke. Ved påbegynt antibiotikabehandling kan smittsomheten vedvare inntil de første 5 dagene.

Kilde: FHI

---

Økning i antall smittede

Lege Skår forteller at antall smittede av kikhoste økte i 2023, sammenlignet med pandemiårene 2021 og 2022.

– Antall testede og påviste tilfeller hadde en økning fram til uke 46. Siden uke 47 har ukentlig antall påvisninger ligget relativt stabilt på ukentlige 50–60 tilfeller.

At FHI nå ser en økning, overrasker dem ikke.

– Kikhoste er en svært smittsom sykdom som er vanlig i Norge, og vaksinasjon hindrer alvorlig sykdom. Verken vaksinasjon eller gjennomgått sykdom gir imidlertid varig beskyttelse. Ettersom det under pandemien var svært få påviste sykdomstilfeller er det naturlig at det nå kommer en økning av tilfeller igjen, sier Skår.

Tilbys gravide

I oktober i fjor meldte regjeringen at de ønsker å tilby kikhostevaksine til gravide.

«Etter utbrot og auka forekomst av kikhoste i fleire europeiske land, vil regjeringa gi spedbarn i Noreg auka beskyttelse mot sjukdommen. Regjeringa foreslår derfor ei løyving på 17 millioner kroner for å tilby gravide kikhostevaksine», skriver de på sine hjemmesider.

Forslaget kommer etter en anbefaling fra FHI.

– Kikhoste er mest alvorlig for små barn og derfor har vi vaksine mot kikhoste i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. I løpet av 2024 vil også gravide kvinner få tilbud om vaksine mot kikhoste i svangerskapet, slik at antistoffer de danner overføres til barnet og gir beskyttelse etter fødsel og fram til barnet selv kan vaksineres, sier Skår.


Mer fra Dagsavisen