Sport

Regjeringen om kunstgress-uro: – Ikke behov for nasjonal strategi nå

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) ser ingen grunn til å utarbeide en nasjonal strategi for utbytting av landets kunstgressbaner.

Regjeringens holdning til gummigranulat-trøbbelet i norsk fotball fremkommer i et skriftlig spørretime-svar Ap-statsråd Trettebergstuen har gitt Miljøpartiet De Grønnes Lan Marie Berg.

Berg henviser i sitt spørsmål til at Reach-komiteen under EU-kommisjonen i Brussel nylig stemte fram et forbud mot bruk av gummigranulat. Det ligger an til en overgangsperiode på åtte år.

På spørsmål om regjeringen vil utarbeide en nasjonal strategi rundt den omstillingen norsk fotball må gjennom de kommende årene, svarer Trettebergstuen at det inntil videre ikke er nødvendig.

«Regjeringen er i tett dialog med både fotballen og andre aktører. Sammen jobber vi for å få på plass gode løsninger slik at det ikke skal gå ut over aktivitetstilbudet til alle landets fotballspillere. Regjeringen vil løpende vurdere flere virkemidler i overgangsperioden», skriver Trettebergstuen.

«Regjeringen ser på nåværende tidspunkt ikke behov for en nasjonal strategi på området», legger statsråden til.

Ikke fornøyd

Trettebergstuen påpeker videre at forbudet som er vedtatt dreier seg om et omsetningsforbud – ikke et forbud mot bruk.

«I dag, gjennom substitusjonsplikten i forurensningsforskriften, ligger det allerede en plikt til skifte av ifyll dersom det ikke medfører vesentlig ulempe. Jeg har tro på at det vil skje produktutvikling som fyller behovet for alternativer til gummigranulat, slik at det vil finnes gode løsninger innen overgangsperioden er over», skriver Trettebergstuen.

Miljøpartiet De Grønne er ikke fornøyd med svaret fra regjeringen.

– Regjeringen kommer dessverre ikke med noen signaler til norske idrettslag og kommuner om hvordan omstillingen skal skje. Dette har skapt stor uro i idretten, sier leder Arild Hermstad til NTB.

– Derfor etterlyser jeg en regjering som tar dette på alvor og kommer med forutsigbare planer og økonomiske rammer. Vi trenger støtte til utvikling av ny teknologi, nye løsninger og nye baner. Regjeringen kan for eksempel bidra med momsfritak på alternativer til gummigranulat og sørge for en trygg avhending av farlig avfall fra gamle baner, fortsetter han.

«Et jækla krafttak»

Hermstad mer enn antyder at MDG vil forfølge saken og gå til ytterligere grep.

– Regjeringen må komme på banen raskt, hvis ikke vil vi fremme et forslag på Stortinget for å få regjeringen til å ta ansvar for at folk i alle aldre kan drive med idrett uten å forurense i fremtiden, sier Hermstad.

Fotballpresident Lise Klaveness har tidligere uttalt at fotballen står overfor «et jækla krafttak» som følge av EU-forbudet som er på trappene.

NFF ønsker å gå i dialog med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om saken.

Fotballforbundet estimerer at det er rundt 1900 kunstgressbaner i Norge med plastholdig fyll.

Overgangsperioden på åtte år er ikke lang nok, mener NFF. Forbundet har jobbet for en lengre periode på 10-12 år. NFF mener de nåværende alternativene til gummigranulat ikke er gode nok. Kork, kokos, olivenstein, furu og bjørk er blant det som prøves ut.


Mer fra Dagsavisen