– Skitne og avmagrede

Flere kuer skal ifølge politiet ha stått i avføring, vært svært tynne og utsatt for alvorlige luseangrep. Nå må bonden i 50-årene møte i tingretten.

Det var i forbindelse med et tilsyn ved gården i april 2016 det ble avdekket at storfebesetningen på rundt 50 dyr bar preg av grovt mislighold.

«Dyrene var skitne av avføring, med større områder med svimerker, både under buk og oppover lår», heter det blant annet i tiltalen.

Det skal heller ikke ha vært mange nok liggeplasser – og flere høydrektige kviger som snart skulle kalve hadde dermed ikke tilgang på et tørt, trekkfritt og rent område.

«Rufsete og stygg pels»

Tiltalen beskriver videre at bonden ikke hadde sørget for nødvendig tilsyn og stell av dyrene, med tilstrekkelig og egnet fôr.

«Mange av kuene var som følge av dette tynne, hadde rufsete og stygg pels og var preget av alvorlig luseangrep», heter det.

En av kuene betegnes som sykelig avmagret, og det ble også funnet dyr som haltet og hadde kuler i jurkjertlene. Da deler av besetningen ble slaktet senere samme måned, ble det oppdaget et bakbeinsbrudd på en av kvigene som ikke hadde blitt behandlet av veterinær.

I mai 2016 besluttet Mattilsynet at hele besetningen skulle avvikles, som følge av mangelfullt dyrehold.

Bekymringsmeldinger

Fungerende seksjonssjef Cathrine Hagemann i Mattilsynet bekrefter at det er de som har anmeldt saken til politiet, men har ikke anledning til å gå nærmere inn i saken.

– På generelt grunnlag kan jeg si at ved saker som angår alvorlig brudd på dyrevelferdsloven, har vi hjemmel til å benytte inngripende virkemidler for å hindre at dyr må gjennomgå store lidelser. Et av virkemidlene vi har er å politianmelde, og det er de groveste bruddene vi anmelder, kommenterer Hagemann.

Hun forteller videre at de har et tett samarbeid med politiet om saker som angår dyrekriminalitet, men for at lovbruddene skal oppdages, er de i stor grad avhengig av tips.

– Vi gjør selvsagt også rutinemessige tilsyn, men mesteparten av vår aktivitet baserer seg på bekymringsmeldinger, og særlig når det gjelder de mest alvorlige sakene, sier Hagemann.

– Ikke tatt stilling

Saken skal opp i Fredrikstad tingrett i slutten av oktober. Ifølge tiltalen vil det bli lagt ned påstand om at bonden fradømmes retten til å eie, holde eller bruke husdyr.

Den tiltalte bonden har foreløpig ikke tatt stilling til tiltalen, opplyser forsvareren hans.

– Vi har hatt litt kontakt, men må se nærmere på den sakkyndige uttalelsen før vi har noe mer å meddele, sier advokat Lars Dahlback.