Politiker i retten for Nav-svindel

Ekteparet skal ha fått utbetalt 984.806 kroner som de ikke hadde krav på.

Det er Ruth Evy Berglyd og hennes mann som er tiltalt i saken som var oppe i Dalane tingrett i mars i år.

Både Berglyd og ektemannen har anket dommen til Gulating lagmannsrett og ankeforhandlingen vil bli avholdt den 26. november i år.

Ruth Evy Berglyd har vært gruppeleder for Eigersund Senterparti, fylkespolitiker og vara til Stortinget.

Da mannen ble delvis uføretrygdet – først 50 prosent, senere 90 – ble hans enkeltmannsforetak overført til henne, men han fortsatte å jobbe der, skrev Finansavisen i forbindelse med dommen.

Ifølge tiltalen fant trygdebedrageriet sted i perioden fra 1. januar 2007 til 30. september 2010.

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav

Grunnlaget er at han skal ha forledet Nav til å utbetale 984.806 kroner i attføringspenger, tidsbegrenset uførepensjon og arbeidsavklaringspenger ved at han unnlot å opplyse om arbeid han utførte i konas enkeltpersonforetak.

Uavhengig av hvor mye han jobbet, fikk han utbetalt 100.000 kroner fra firmaets konto, mindre enn maksgrensen for hva han hadde lov til å tjene. Retten mener likevel de bevisst har omgått regelverket.

«En forståelse basert utelukkende på en inntektsgrense, vil medføre at man kan arbeide relativt mange timer dersom timelønnen bare er lav nok», skriver retten i dommen. Dommerne mente også at parets forklaringer virker oppkonstruerte og tilpasset i ettertid.

Ektemannen er dømt for grovt bedrageri av det aktuelle beløpet og Berglyd ble dømt for medvirkning. 60 dager av dommen på fem måneders fengsel ble gjort betinget.

LES OGSÅ: Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav