Dette kjøretøyet hadde ikke vinterdekk. Dermed ble det et gebyr på 9000 kroner. Foto: Statens vegvesen

Kjørte med sommerdekk – fikk gebyr på 9000 kroner

Fulgte ikke lovverket.

Da Statens vegvesen hadde kontroll på Krossmoen i Rogaland lørdag, ble det oppdaget at et kjøretøy ikke hadde vinterdekk.

Vinterdekk er nemlig påbudt i perioden fra 15. november til 31. mars for kjøretøy og tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kg.

Det hadde ikke dette kjøretøyet. Sjåføren ble dermed ilagt et gebyr for 12 dekk, totalt på 9000 kroner. 

Et annet kjøretøy fikk et gebyr på 1500 kroner for to dekk under lovlig minimum og 1000 kroner for manglende kjetting.

LES OGSÅ: Var ikke godt nok sikret

Slik gikk kontrollen

Vegvesenet kunne ellers notere seg for følgende funn under kontrollen:

** Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Én sjåfør fikk skriftlig advarsel p¨å grunn av brudd på døgnhvile.

** Ett kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

** Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fire kjøretøy. Manglene gikk ut på dekklys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

** Ett kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av overlast. Sjåføren måtte av- eller omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon uten lastmargin.

** Kontroll av bilbelte, ADR (farlig gods) og kabotasjekjøring viste ingen brudd i forhold til regelverket.

LES OGSÅ: Derfor ble russisk vogntog stanset