Stavanger tingrett. Foto: Tore Bruland

Kiosk gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Mortavika Kiosk AS som mandag var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Kiosken opplyste der å ha en gjeld på 145.946 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på null kroner.

Mortavika Kiosk AS har holdt til ved ferjekaien i Mortavika og omsatte i 2019 for litt over to millioner kroner.

Kiosken fikk samme år et negativt resultat på 132.000 kroner før skatt.

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 6. november.

LES OGSÅ: Pub gikk konkurs

LES OGSÅ: Kjøreskole slått konkurs