Finans Norge spår at kontantene vil forsvinne fra det norske samfunnet.

Gårdbruker gikk konkurs

Hadde en gjeld på 20 millioner kroner.

Det var en gårdbruker i Nord-Rogaland som tirsdag var i Haugaland tingrett og meldte oppbud.

Skyldneren opplyste i retten å ha en gjeld på 20 millioner kroner. Det ble også opplyst at selskapets aktiva som består av landbrukseiendom og dyrebesetning har en anslått verdi på 12 millioner kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Hotell gikk konkurs

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Thor Arne Reitan er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 18. august i år.

LES OGSÅ: Pizzasted gikk konkurs

LES OGSÅ: Bilforhandler gikk konkurs