Barnehagelærer valgte å svindle Nav

Svindlet Nav og fikk utbetalt 357.543 kroner som hun ikke hadde krav på.

En kvinne (38) fra Jæren møtte nylig i Jæren tingrett siktet for trygdebedrageri. 38-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da hun møtte i retten.

Siktelsen lød på grovt bedrageri og begrunnelsen for at det var grovt er at bedrageriet har hatt en betydelig økonomisk skade.

Bedrageriet fant sted i perioden fra 1. august 2016 til 24. september 2017. I dette tidsrommet unnlot hun å føre timene hun jobbet i en skole eller en barnehage på Jæren.

Opplysningene på meldekortene førte til at kvinnen fikk utbetalt 357.543 kroner som hun ikke hadde krav på.

LES OGSÅ: Kvinne valgte å svindle Nav i seks år

Grovt

Jæren tingrett fant det bevist at kvinnen hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun hadde handlet med forsett og i vinnings hensikt. Retten kom også til at den ikke var i tvil om at bedrageriet var grovt med tanke på beløpets størrelse.

«Det følger av rettspraksis at denne type grove bedragerier skal straffes strengt. De allmennpreventive grunner for straff står sterkt i saker der tiltalte domfelles for å ha lurt til seg fellesskapets midler. Dette skyldes i stor grad
er bygget på tillit og at misbruk av stønadsordningen kan være ødeleggende for ytelsens oppslutning», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Retten kom også til at grove trygdebedrageri i størrelsesorden som i denne saken skal straffes med ubetinget fengsel.

LES OGSÅ: Dro til Thailand og valgte å svindle Nav for dagpenger

Fikk noe rabatt

Jæren tingrett kom til at det ikke forelå noen andre skjerpende omstendigheter utover bedrageriets størrelse og varighet.

Retten kom til at kvinnen i utgangspunktet skulle ha vært dømt til fengsel i fem måneder, men la vekt på hennes uforbeholdne tilståelse i formildende retning. I tillegg ble det også lagt vekt på at saken var blitt noe gammel.

Dermed ble straffen satt til fengsel i 120 dager.

LES OGSÅ: Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav