Slik blir nye E39 over Tasta.

Venstre fortsetter kampen for lang kulvert

DEBATT: Venstre fortsetter kampen for lang kulvert på E 39 over Tasta.

Av Kjartan Alexander Lunde og Per A. Thorbjørnsen, Stavanger Venstre

Ny firefelts E 39 bygges gjennom ny Eiganestunnel, deretter forbi Tasta og til Harestad i Randaberg, hvor den om noen år skal møte nye Rogfast.

I mange år har Venstre arbeidet for lang tunnel forbi Tasta, men det ble dessverre ikke sluttresultatet. Venstre fikk ikke støtte for en slik løsning i bystyret.

Derimot ble det til at det skulle bygges en lengre kulvert forbi Tasta skole for å redusere støyproblemene for skole og boliger og bevare noe av friarealet. Den lange kulverten var en forutsetning for flertallet da bystyret i 2012 vedtok E 39 forbi Tasta.

Nå viser det seg at Statens vegvesen har feilberegnet prisen på den nye veistrekningen. De økte kostnadene skyldes økte og endrede statlige krav sammen med feilberegninger fra Statens vegvesen. Det er urimelig at befolkningen og friområdene på Tasta skal lide for det. For Venstre er det uaktuelt å kutte i lengden på denne viktige kulverten.

I siste møte i kommunalstyret for byutvikling i juni ble det heldigvis enstemmig vedtatt at kutting i kulverten ikke er greit. Det skal Venstre fortsette å kjempe for.

Vi får leve med at den lange tunellen ikke ble en realitet, men å utelate den lange kulverten forbi Tasta skole fremstår som en elendig løsning. Innbyggerne på Tasta fortjener at løftene om lang kulvert blir holdt, slik at støyen reduseres og friarealet bevares.