FOTO: KJETIL GRØTTE

UiS avlyser studentutveksling

Det blir ingen ordinær studentutveksling i høstsemesteret ved Universitetet i Stavanger.

Det melder Universitet i Stavanger (UiS) onsdag.

Bakgrunnen er reiseråd fra Utenriksdepartementet. På grunn av institusjonenes og studentenes behov for planlegging, anbefaler UHR-utdanning at utveksling og kortvarig studentmobilitet (studieturer) høstsemesteret 2020 som en hovedregel avlyses.

Regjeringens reiseråd gjelder fram til 20. august, og kan bli forlenget. Reiserådet fraråder alle utenlandsreiser med mindre de er helt nødvendige.

«Pandemisituasjonen er uforutsigbar og det er for stor usikkerhet knyttet til hvordan smitten utvikler seg, og hvordan det påvirker undervisning, studiehverdag og anledning til å reise. Beredskapsledelsen ved UiS avlyser derav all ordinær studentutveksling i høstsemesteret 2020,» skriver UiS. 

Internasjonalt kontor ved UiS skal ha informert studentene som skulle ha vært på utveksling til høsten om avlysningen.