Ap-nestleder Hadia Tajik (t.h.), her sammen med partisekretær Kjersti Stenseng (t.v.) og stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt under åpningen av Arbeiderpartiets landsmøte torsdag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Tajik skal forklare Ap-ledelsens posisjoner

At 300.000 nordmenn ønsker seg jobb, kommer til å være et sentralt poeng når Ap-nestleder Hadia Tajik går på talerstolen fredag.

Tajik kommer i sin tale til Ap-landsmøtet fredag morgen til å legge vekt på at det ikke bare er de 115.000 registrerte ledige som ønsker seg arbeid. Også 188.000 andre ønsker arbeid, men er i dag hjemmeværende, på arbeidsavklaringspenger (AAP) eller av andre grunner utenfor arbeidslivet.

Tajik kommer for øvrig til å bruke mye tid på å begrunne flertallets holdning i de sakene i programutkastet hvor det er intern uenighet. Nestlederen ledet selv programarbeidet.

Blant annet er det en delt innstilling i spørsmålet om K-en skal beholdes i KRLE-faget. Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt og AUF-leder Mani Hussaini vil fjerne K-en.

Samtidig vil Tajik bruke tid på å begrunne hvorfor landsmøtet bør slutte seg til kompromisset om delvis vern av omstridte havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja som er lagt fram.

Fredag gjester for øvrig de danske sosialdemokratenes leder Mette Frederiksen Ap-landsmøtet i Folkets Hus. Det samme gjør Sveriges statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokraterna.

Fredag kommer det trolig også til å bli lagt fram flere uttalelser til votering i salen. Samtidig kommer redaksjonskomiteen til å jobbe videre med å forene utallige forslag som er kommet inn før og under landsmøtet.

På ettermiddagen skal også LO-leder Gerd Kristiansen holde sin hilsningstale til landsmøtet.