SV har flest kvinner på topp – Frp færrest

I SV er det nesten full likestilling når det gjelder mannlige og kvinnelige listetopper til kommunevalget. I Frp er derimot færre enn én av fem en kvinne.

I SV er det nesten full likestilling når det gjelder mannlige og kvinnelige listetopper til kommunevalget. I Frp er derimot færre enn én av fem en kvinne.

Trass i at mange av Norges toppolitikere er kvinner, er det et godt stykke igjen til full likestilling i politikken. I snitt er bare én av tre listetopper til kommunevalget – 32,8 prosent – en kvinne, viser en gjennomgang av valglistene som NTB har gjort.

Under 20 prosent i Frp

SV topper lista. Av partiets totalt 241 listetopper er 113 – eller 47 prosent – en kvinne.

I motsatt ende av skalaen er altså Frp, der bare 44 av i alt 249 listetopper, 17,6 prosent, er en kvinne.

Arbeiderpartiet kommer på andreplass med 41,3 prosent kvinnelige listetopper. Et godt stykke bak havner Miljøpartiet De Grønne og Rødt med henholdsvis 38,5 og 38 prosent. Deretter følger Senterpartiet, Venstre og Høyre med 32, 31 og 28 prosent.

KrF skiller seg noe fra de andre partiene med 44 prosent kvinnelige kandidater, mens bare 23 prosent av listene toppes med en kvinne.

Uendret kjønnsfordeling

Partiene gjør det imidlertid litt bedre når det gjelder kjønnsfordelingen blant kandidatene til kommunevalget. Også her er SV best i klassen, med 55 prosent kvinnelige kandidater. Ap er nummer to med 41 prosent, mens MDG og Rødt følger hakk i hæl med 39 og 38 prosent.

Statistikken viser også at andelen kvinner som stiller til valg, så å si er uendret fra forrige kommunevalg. I bare 10 av landets 356 kommuner er det flere kvinner enn menn blant kandidatene.

(©NTB)