Flertallspartiene i Stavanger gir 50.000 kroner til Tomatfestivalen på Finnøy. Foto: Ingvild Ween

Stavanger gir 50.000 til Finnøy-festival

Flertallspartiene i Stavanger gir 50.000 kroner til Tomatfestivalen på Finnøy i 2017.

Det var Øyposten som først meldte at Tomatfestivalen kan bli nedlagt etter at de står i fare for å miste den kommunale støtten på 95.000 kroner i kommende budsjettår.

– Det er nokså dramatisk at vi mister støtten. Tomatfestivalen 2017 kan med denne vurderingen bli veldig amputert, og i verste fall vil det ikke være grunnlag for videre drift, sier nestleder i Tomatfestivalen Ordin Mjølsnes til Øyposten.

Når trør kommende kommunekamerat Stavanger til og gjør sitt for å redde den etter hvert så tradisjonsrike festivalen.

– Tomatfestivalen er en veldig fin tradisjon som betyr mye både for Finnøy og for regionen. Det er en god måte å sette søkelys på den viktigste næringen, samtidig som det er en verdifull møteplass både for folk i Finnøy og for tilreisende. Vi mener Tomatfestivalen skal være med inn i framtiden til den nye kommunen vi skal etablere sammen med Finnøy og Rennesøy. Derfor ønsker Stavanger å bidra til å styrke og videreutvikle festivalen. Det vil også være naturlig å etablere et samarbeid med Gladmat, uttaler Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H).

Kommunestyret i Finnøy avgjør saken 14. desember.