Sport

Sjekk hvem som leder Oilers-spillerne på isen

Norges Ishockeyforbund har leid is­tid i DNB Arena for å sam­le lands­lags­ak­tu­el­le spil­le­re. Til å lede spil­ler­ne på isen er det et kjent an­sikt for Oilers-spil­ler­ne.

Bilde 1 av 5
Følg RA Sporten på Facebook!

Selv om vi be­fin­ner oss i mid­ten av juni er det is i DNB Arena. Lands­lags­ak­tu­el­le Oilers-spil­le­re og and­re pro­spek­ter er in­vi­ter­te til å del­ta. RA er først blant alle medier til å slippe inn i DNB Arena etter koronaviruset.

For å lede tre­nin­ge­ne har for­bun­det tatt i bruk tid­li­ge­re Oilers-tre­ner Pål Gulbrandsen. Han job­ber i dag som læ­rer på St. Svithuns id­retts­lin­je og er sports­lig le­der for Stavanger Hockey, som er breddeklubben i byen.

– Det er et til­bud til lands­lags­spil­ler­ne i dis­trik­tet. Det har ikke noe med Oilers å gjø­re. Dette er gøy. Jeg kjen­ner de al­ler fles­te godt fra før, sier Gulbrandsen til RA.

LES OGSÅ: Systemet som kan gi Oilers CHL-trøbbel (+)

Tre­nin­ge­ne av­hol­des med smit­te­verns­reg­le­ne fra is­hoc­key­for­bun­det. Is­ho­ckey er en kon­takt­sport. Det byr på an­ner­le­des tre­nin­ger for spil­ler­ne.

– Det går mye på in­di­vi­du­el­le fer­dig­he­ter. Spil­ler­ne har kom­met med til­ba­ke­mel­din­ger på hva de øns­ker å jobbe med i den­ne pe­ri­oden, sier Gulbrandsen.

Det var Pet­ter Salsten i is­hoc­key­for­bun­det som lei­de inn Gulbrandsen til tre­nin­ge­ne.

Lands­laget har ar­ran­gert lig­nen­de sam­lin­ger i Holmen is­hall i As­ker. For­bun­det inn­gikk en av­ta­le med Oilers om å leg­ge is i DNB Arena, slik at spil­ler­ne i om­rå­det kan ha et tre­nings­til­bud.

LES OGSÅ: Slik blir veien videre for Oilers

NHL-spil­ler på isen

Blant spil­ler­ne som var på isen på gårs­da­gens tre­ning var Rudolfs Balcers, som til van­lig spil­ler for NHL-klub­ben Ot­ta­wa Senators i Ca­na­da.

– Det er dei­lig å være på is igjen. Det er mye tid­li­ge­re start enn van­lig, men vi har jo hatt pau­se tid­li­ge­re, sier den lat­vis­ke vin­gen med bo­sted i Stavanger når det ikke er se­song i ver­dens stør­ste hoc­key­li­ga.

Rudolfs Balcers er blant spillerne som trener på is. Foto: Kristoffer Knutsen

LES OGSÅ: Dette gjør spillerne som forlot Oilers i 2019

Johannes Johannesen fra Vau­len spil­ler for tys­ke Düs­sel­dor­fer EG. Ko­ro­na­si­tua­sjo­nen fører til at Johannessen får tatt mye av opp­kjø­rin­gen i Stavanger med gam­le lag­ka­me­ra­ter.

– Det er digg å være på is her. Det er helt konge, sier «JJ».

23-åringen har kon­trakt med DEG også nes­te se­song. Han har vært fast på landslaget siden debuten i 2015/16-sesongen.

Johannes Johannesen. Foto: Kristoffer Knutsen

LES OGSÅ: Bli bedre kjent med den nye landslagsbacken til Oilers

Gam­le kjen­te

Spil­le­re fra Stavanger sprer seg rundt om i hoc­key­ver­denen. Anders Tangen Henriksen spil­ler for Spar­ta i Sarps­borg, men er nå hjem­me for å trene.

– Det er tungt å trene her, men det er kjekt å kom­me på is, sier vin­gen med et av eli­te­se­ri­ens beste hånd­ledds­skudd.

LES OGSÅ: Trettenes forlater Oilers - lover retur

Én fak­tor gjør det spe­si­elt å trene i Stavanger.

– Det er kjekt å gå på is med gam­le lag­ka­me­ra­ter og kom­pi­ser, sier Tangen Henriksen.

Til høs­ten blir han gjen­for­ent med Even My­reng Kjel­les­vik fra Tjens­voll, som også har sig­nert for Spar­ta.

LES OGSÅ: Derfor blir Tommy i Oilers

Mer fra Dagsavisen