Fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap), LOs Øystein L. Hansen og Tormod Andreassen i NHO Rogaland i Stavanger Forum under utdelingen av fagbrev torsdag kveld. Trioen frontet samtidig et nytt samarbeidsprosjekt der de sammen skal jobbe for å skaffe flere lærlingplasser. Foto: Thor Erik Waage

Skal få flere i lære

LO, NHO, Rogaland fylkeskommune og Nav forener krefter i et nytt prosjekt der målet er at ingen skal stå uten lærlingplass i Rogaland.

For å få det til må det skaffes flere lærlingplasser. For selv om 3275 fikk fag- og svennebrev i Rogaland i fjor, så er behovet for lærlingplasser større enn kapasiteten.

Nå skal de slagkraftige samarbeidspartnerne bokstavelig talt banke på bedriftsdører for å sørge for at alle elever ved yrkesfag i Rogaland får den praksisen de trenger for å bli fullverdige fagarbeidere.

– Det er et hårete mål, absolutt, men vi sikter høyt fordi dette er svært viktig for alle aktører i næringslivet, for kommunene for fylkeskommunen, og sist men ikke minst for elevene på yrkesfag som trenger lærlingplasser, sier fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap) til RA.

Stor behov for flere plasser

Sammen med LOs Øystein L. Hansen og Tormod Andreassen fra NHO Rogaland var hun i Stavanger Forum torsdag kveld. Der ble fagbrev og svennebrev delt ut i en høytidelig seremoni. 

Over 800 fagutdannede var på plass for å få sitt håndfaste bevis på at de nå er skolerte i sitt fag og bli gjort stas på med en festaften.

Samtidig er det slik at det er noen som må vente på sitt håndfaste bevis og sin feiring.

– Behovet for læreplasser er stort, og det er viktig at vi sikrer flere flinke fagarbeidere til næringslivet også i framtiden. Derfor er det på sin plass med en ekstra innsats for å få flere faglærte ut i praksis nå, sier Tormod Andreassen i NHO Rogaland til RA.

Tyngde bak prosjektet

Finansieringen av det nye prosjektet står 11 kommuner, samt fylkeskommunen bak. Samtlige kommuner svarte ja umiddelbart da de ble spurt om å bidra.

– Det sier noe om hvor viktig dette er, og når LO og NHO står sammen gir det prosjektet troverdighet. Det er tunge aktører på begge sider av bordet i arbeidslivet som blir tatt på alvor, sier Øystein L. Hansen til RA.

Bakgrunnen prosjektet er et mål om å øke antall læreplasser, antall lærebedrifter, samt læreplasser til elever med behov for oppfølging.

Rogaland har ligget på topp nasjonalt i antallet lærlinger tidligere, men nedgangstider de siste par årene har gjort at det nå er et underskudd på plasser.  

– Antallet elever er høyere enn antall læreplasser og vi ønsker nå å forsøke alle muligheter for å få ut lærlingene i bedrifter, avslutter Marianne Chesak.

Hallvard Ween skal lede

Ringreven Hallvard Ween trer ut av pensjonistenes rekker for lede det ferske lærlingprosjektet fram til oktober.

Ween har lang fartstid i næringslivet, blant annet som regiondirektør i NHO i en årrekke før han gikk av med pensjon i fjor.

Når han nå gjør et midlertidig comeback, så er det ikke tilfeldig at det er et engasjement for å skaffe lærlingplasser.

– Da jeg gikk av sa jeg at det var en ting jeg kunne vurdere å komme tilbake for, og det var nettopp å jobbe for vilkårene til den neste generasjon fagarbeidere. Lærlingplasser er en vinn-vinn-situasjon for alle, og svært viktig både for elevene det gjelder, men samtidig også for næringen. Det er rett og slett helt nødvendig å ha tilstrekkelig med fagarbeidere for at næringslivet skal kunne utvikle seg videre, sier Ween engasjert, og legger til at han gleder seg til å komme i gang.

– Jeg svarte ja umiddelbart og ser fram til å dra ut og banke på bedriftsdører. Budskapet jeg kommer med er viktig og godt, sier Ween til RA.